De nieuwe zitmaaier

Deze week geleverd, onze nieuwe zitmaaier! De zitmaaierploeg zal er best heel blij mee zijn, net als wij allemaal natuurlijk. Na de ledenvergadering hebben we ons best gedaan om de beste zitmaaier te vinden binnen het budget. Dat is gelukt en natuurlijk wordt de zitmaaier meteen uitgeprobeerd. Wat zal ons gras er van opknappen!

Uitnodiging ledenvergadering 1 december 2018

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op zaterdag 1 december 2018 om 10.30 uur in ons clubhuis.

Om 10.00 uur is het clubhuis open. Als de ledenvergadering begonnen is schrijven we geen deelnemers aan de ledenvergadering meer in.

De agenda voor de ledenvergadering is als volgt:

 • Opening
 • Mededelingen
 • Notulen ledenvergadering 29 september 2018 (bijlage)
 • Voorstellen
 • Waterreglement (bijlage)
 • Telefoonnummers in toegangshek en eigen bijdrage (bijlage)
 • Begroting 2019 met toelichting (bijlagen)
 • Voorstel contributieverhoging met jaarlijkse prijsindexatie
 • Voorstel financieel reglement (bijlage wordt nagestuurd)
 • Rondvraag
 • SluitingBijlagen niet online beschikbaar maar op te vragen bij bestuur. Is ook via mail verzonden naar de leden.

Watermeter nieuws winter 2018/2019

Elke tuin heeft een eigen watermeter. Deze meter hoeft niet persé op dezelfde tuin te liggen maar kan bijvoorbeeld ook in een buurtuin in de meterput zitten. Meestal is bij de overdracht van een tuin ook de meter ter sprake geweest of heeft de verkoper laten zien waar de watermeter te vinden is.

Een watermeter hoort op het laagste punt in de tuin te liggen. Op sommige tuinen ligt de meter in het grondwater. Dat is lastig bij het aflezen maar verder geeft dat niets. Watermeters mogen niet omgelegd worden zonder voorafgaande toestemming van het bestuur. Dat heeft te maken met ons leidingennetwerk. Is er een kraantje kapot of moet er een nieuw leertje in, roep even de hulp in van het bestuur. We hebben vaste vrijwilligers die er naar kunnen kijken. Wacht hier ook niet mee tot de koudste maanden van het jaar alsjeblieft, dan hebben die vrijwilligers er ook niet zo veel zin in.

Ieder jaar in oktober vraagt het bestuur per email of men de meterstand van die watermeter wil doorgeven. Die meterstand wordt namelijk gebruikt voor de komende jaarnota. Zijn er eigenaardigheden in de meterstand dan krijgt men daar een mailtje over. Vaak zijn meterstanden dan verkeerd gelezen, maar het kan ook zijn dat er een lekkage op de tuin is (geweest). Wanneer je vergeten bent om de meterstand door te geven, dan volgen er nog een paar herinneringen. In de laatste herinnering wordt gemeld dat anders de vereniging je meterstand op gaat nemen, maar daar staat een boetebedrag op. Ook al neemt de vereniging je meterstand op, je zult zelf de hoofdkraan dicht moeten draaien!

Wanneer men niet meer van plan is om nog zeer regelmatig op de tuin te komen dan kun je het beste de hoofdkraan in de meterput dan al dichtdraaien. Dan kun je dat niet meer vergeten als het ineens gaat vriezen.

Bescherm dan meteen de watermeter tegen vorst door bijvoorbeeld de meter met bubbeltjesplastic in te pakken. Zorg er ook voor dat alle leidingen in en rond het huisje leeg zijn! Die bevriezen anders gegarandeerd met flinke vorst. Trek de wc nog een laatste keer door en gooi wat zout in de wc pot. Zet alle kranen in en om het tuinhuisje open. Vergeet de eventuele geiser niet en zorg dat er helemaal geen water meer in staat.

Is je watermeter onverhoopt toch kapotgevroren dan moet je via het bestuur een nieuwe aanschaffen. Die dingen zijn niet goedkoop (zo’n € 95) dus wees zuinig op je watermeter. Het meternummer van de nieuwe meter wordt dan weer geregistreerd zodat we altijd weten welke meter bij wie hoort.

Nieuwjaars borrel

Het bestuur van Vtv Streven naar Verbetering nodigt de leden uit voor de jaarlijks nieuwjaarsborrel in het clubhuis. Zaterdag 13 januari zijn de leden welkom om 14.00 om te proosten op het nieuwe jaar.

ledenvergadering op zaterdag 16 december

Beste mede-tuinder,

Hierbij nodigen wij u uit voor de buitengewone algemene ledenvergadering op

zaterdag 16 december aanstaande

De vergadering begint om 10.30 uur en het clubhuis is open vanaf 10.00 uur. De vergaderstukken worden u separaat gemaild en zijn ook vanaf 9 december af te halen in de bestuurskamer. Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn. Zodra de vergadering is begonnen kunt u zich niet meer als deelnemer van de vergadering aanmelden.

De agenda voor de vergadering is:

 • Opening en mededelingen
 • Stand van zaken volkstuinbeheer
 • Notulen balv 7 oktober 2017
 • Verkiezing penningmeester
 • Begroting 2018 en investeringen onderhoud
 • Rondvraag
 • Sluiting

Graag tot dan.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van
Vtv Streven naar Verbetering

Volkstuinennotitie wordt pas eind augustus 2017 in commissie behandeld

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de commissie
BWB (Bouwen, wonen en buitenruimte) niet op 28 juni
aanstaande de volkstuinennotitie bespreken maar pas
na het zomerreces eind augustus/begin september. Dit
is bevestigd door de griffier van de commissie. Het document
is nog niet eens in het bezit van de commissieleden.
Dit betekent wederom vertraging in de overdracht
van de huurovereenkomsten aan SVIN/AVVN. Helaas
moet onze oproep om massaal de commissievergadering
te bezoeken daarom komen te vervallen.
Op dit moment buigen de gebiedscommissies zich over
de notitie. Zij hebben nl. adviesrecht over de volkstuinen.