Activiteiten & Samen Leren

Samen zijn, samen leren en leren van de natuur!
Activiteiten
We zijn een vereniging voor jong en oud en willen mensen verbinden en kennis met elkaar laten maken. Daarvoor organiseren we activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Er bestaat een groeiende belangstelling voor deze activiteiten, bestaande uit ontspanning en het delen van kennis met elkaar over de tuin en alles wat hier bij hoort. De vereniging streeft ernaar open en toegankelijk te zijn voor de wijk. De lijst met activiteiten in de afgelopen jaren variëerde van de beroemde viswedstrijd, zondagsontbijten, een rommelmarkt, knutselmiddagen, tot een cursus fermenteren, en een rondleiding in het donker door een vleermuisdeskundige. Heb je zelf een idee en wil je dit samen met de activiteitencommissie oppakken – “Voor en door de leden” – geef met een e-mail je idee door!

Samen zijn
Vraag een willekeurige tuinbezitter op Streven naar Verbetering wat voor hun echt belangrijk is met betrekking tot het tuincomplex (naast het tuinieren en recreeren) en velen zullen antwoorden: “het gevoel onderdeel te zijn van een gemeenschap”.
Sociale cohesie is een duur woord daarvoor, maar het gaat natuurlijk om hoe dat voelt. In het volkstuinpark groet iedereen elkaar, en hoort iedereen erbij. Dit uit zich in een divers scala aan gemeenschappelijke activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden in en om het clubhuis.

Samen leren
Streven naar Verbetering is ook een (leer)gemeenschap die elkaar en de wijk veel te bieden heeft. Samen zijn betekent ook samen leren van elkaar op een informele manier.
Jaarlijks delen tuinbezitters hun expertise door het organiseren van openbare workshops. Heb je groenten over van de oogst die je wilt leren inmaken, of wil je meer leren over composteren, of de flora en fauna in de stadsnatuur? Het afgelopen jaren werden er onder andere workshops bier brouwen en fermenteren georganiseerd en gaf een vleermuis specialist een rondleiding over de vleermuizen op het complex.

Leren van de natuur
Waar komt toch die grote belangstelling voor tuinieren in de stad (urban gardening) en volkstuinen uit voort?

Tijdens de COVID-19 crisis leek het wel of de hoeveelheid mensen in grote steden die troost putte uit de natuur, alleen maar enorm toenam. Dat is ook niet zo vreemd: de klimaatverandering verandert de stad en is niet een abstract gegeven dat je alleen maar tegen komt op het nieuws: je kunt het overal om je heen zien en waarnemen. Het tuincomplex is een ecologie in het klein en juist daarom van onschatbare waarde. Het is juist nu zo belangrijk om ook in de stad natuur te kunnen beleven. Je ziet de kracht en kwetsbaarheid van de natuur. Kinderen kunnen met al hun zintuigen leren over de elementen en seizoenen, over de insecten, de aarde, groenten en planten.

De natuur is spannend (ervaren wat je durft en kunt), bijzonder, leerzaam en maakt ons bewust dat als we er zuinig mee omgaan het ons heel veel brengt. Uit onderzoek is gebleken dat dit “ervarend en spelenderwijs leren” in de natuur voor kinderen ontzettend belangrijk is om een compleet beeld te krijgen van de wereld. Maar niet alleen de kinderen van tuinbezitters leren van de natuur, het complex wordt bijvoorbeeld ook bezocht door studenten van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam.