Afvalinzamelplek op SNV

In 2003 was onze afvalinzamelplek klaar. Tot dat moment stond er een enorme container op de parkeerplaats waar men alles ingooide. Niet alleen onze leden gooiden daar van alles in, maar ook bewoners uit de omgeving vulden onze containers met afgebroken keukens, badkamers en ander bouwafval. Veel garages uit de omgeving hadden ook door dat alle rommel die zij zelf niet weg wilden brengen prima in onze container kon worden gegooid. Het was dus een vieze bedoening rond die container en trok vooral veel ratten aan. Met een kleine subsidie van de RBvV hebben we toen een tuin opgegeven en op die plek de huidige afvalinzamelplek ingericht. Vanaf begin 2017 stopte de ROTEB met het ophalen van afval op volkstuinverenigingen en sloot SNV een contract af met Van Vliet afvalinzamelaars. We betalen pér lediging en ook per gewicht van een rolcontainer, het is dus zaak dat we daar efficiënt mee omgaan om de kosten binnen de perken te houden. De kosten van het inzamelen van afval worden per tuin omgeslagen zodat iedereen hetzelfde betaald via de jaarnota. De kosten worden altijd achteraf in rekening gebracht en de vereniging schiet de kosten gedurende het lopende jaar voor.

De openingstijden van onze afvalinzamelplek zijn:

Op zaterdagen van 10.30 tot 12.30 uur. Meestal is de inzamelplek december en januari gesloten, maar daar ontvangt men dan altijd bericht van in een nieuwsbrief.

Gedurende het tuinseizoen (van april/september) is de inzamelplek ook open op woensdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur.

Tussendoor kun je geen afval inleveren.

Tussen september en april kan men hakselhout inleveren. Dat kan niet tijdens het drukke tuinseizoen omdat er dan geen plek voor is.

Wat kan men inleveren?

Huishoudelijk afval (oftewel restafval) kun je inleveren in vuilniszakken. Deze vuilniszakken kun je kwijt in de groene rolcontainers

GFT – groente-, fruit-, en tuinafval kun je kwijt in de grote groencontainer. Zorg ervoor dat het groen in handzame afmetingen ingeleverd wordt zodat we de groencontainer effectief kunnen vullen.

Glas – flessen en potten, géén platglas.

Papier en karton. Maak er wel eerst even handzame stukken van en prop niet een grote doos in de papiercontainer.

Verder spraken we in 2003 af dat:

Afval mag alleen in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd worden
huisvuil alleen in afgesloten vuilniszakken aanleveren
als het afval inzamelpunt gesloten is dien je je afval weer retour te nemen naar je tuin
als de afvalcontainers vol zijn dien je je afval weer retour te nemen naar je tuin
het is ten strengste verboden afval buiten het afval verzamelpunt of naast de afvalcontainers achter te laten
je dient te allen tijde de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen
in alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist het bestuur
Voor afval wat bijvoorbeeld in een kar op een pad staat kan een boete opgelegd worden van € 150. Deze regel werd in ons huishoudelijk reglement opgenomen alsook het boetetarief welke de ledenvergadering in maart 2003 instelde.

Wat kan men niet inleveren?

Alles wat niet hierboven staat zoals bijvoorbeeld chemisch afval, bouwpuin en platglas. Dat zul je zelf moeten inleveren bij een ROTEB milieupark. Met regelmaat komt DCMR bij ons kijken of we alles nog volgens afspraken inzamelen en we riskeren grote boete’s als we ons niet aan de regels houden.