Afvalinzamelplek op SNV

SNV heeft een eigen mileupark gerund door tuinleden voor het inzamelen van hakselhout, groen, GFT, glas, papier en restafval. Meestal is het in december en januari gesloten, maar daar ontvangt men dan altijd bericht van in een nieuwsbrief.

Openingstijden milieupark:
zaterdag 10.30 – 12.30 uur
woensdag 13.00 – 14.30 uur (van april/september)

Hakselhout kan inveleverd worden tussen september en april. Dat kan niet tijdens het drukke tuinseizoen omdat er dan geen plek voor is. Het hout word versnipperd door een groep vrijwilligers op hakseldagen en kan daarna opgehaald worden voor gebruik in de tuinen.

Tussendoor kun je geen afval inleveren.

SNV heeft een contract met Van Vliet Afvalinzamelaars – vanaf 2017 stopte de ROTEB met het ophalen van afval op volkstuincomplexen. We betalen pér lediging en ook per gewicht van een rolcontainer, het is dus zaak dat we daar efficiënt mee omgaan om de kosten binnen de perken te houden. De kosten van het inzamelen van afval worden per tuin omgeslagen zodat iedereen hetzelfde betaald via de jaarnota. De kosten worden altijd achteraf in rekening gebracht en de vereniging schiet de kosten gedurende het lopende jaar voor.

Wat kan men inleveren?

 • Huishoudelijk afval (oftewel restafval) kun je inleveren in vuilniszakken. Deze vuilniszakken kun je kwijt in de groene rolcontainers
 • GFT – groente-, fruit-, en tuinafval kun je kwijt in de grote groencontainer. Zorg ervoor dat het groen in handzame afmetingen ingeleverd wordt zodat we de groencontainer effectief kunnen vullen.
 • Glas – flessen en potten, géén platglas.
 • Papier en karton. Maak er wel eerst even handzame stukken van en prop niet een grote doos in de papiercontainer.

Wat kan niet?
Alles wat niet hierboven staat zoals bijvoorbeeld grofvuil, chemisch afval, bouwpuin en platglas. Dat zul je zelf moeten inleveren bij een ROTEB milieupark. Met regelmaat komt DCMR bij ons kijken of we alles nog volgens afspraken inzamelen en we riskeren grote boete’s als we ons niet aan de regels houden.

Verder spraken we gezamelijk af dat:

 • Afval mag alleen in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd worden
 • Huisvuil alleen in afgesloten vuilniszakken aanleveren
 • Het is ten strengste verboden afval buiten het afval verzamelpunt of naast de afvalcontainers achter te laten
 • Als het afval inzamelpunt gesloten is dien je je afval weer retour te nemen naar je tuin
 • Als de afvalcontainers vol zijn dien je je afval weer retour te nemen naar je tuin
 • Je dient te allen tijde de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen
 • In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist het bestuur
 • Voor afval wat bijvoorbeeld in een kar op een pad staat kan een boete opgelegd worden van €150. Deze regel werd in ons huishoudelijk reglement opgenomen alsook het boetetarief welke de ledenvergadering in maart 2003 instelde.