Algemeen werk

Wanneer je een tuin hebt bij VTV SNV dan hebben we afspraken met elkaar. 1 van deze afspraken is het Algemeen werk. 

Het algemeen werk begint altijd om 10 uur bij de gereedschapsloods en duurt tot 12.30 uur. Om 11 uur is er een koffiepauze. Wanneer u onverhoopt niet op een geplande zaterdag aanwezig kunt zijn verzoeken wij u zich bijtijds af te melden. Dat kan via het emailadres van het algemeen werk algemeenwerk@vtv-snv.nl, via het e-mailadres van de vereniging info@vtv-snv.nl, of per telefoon 010 4159463. Wanneer u niet komt en wij hebben geen afmelding van u ontvangen wordt u een boete opgelegd van € 30 per werkbeurt. De openstaande werkbeurten worden daarmee niet afgekocht maar blijven open staan. Openstaande werkbeurten worden ook niet weggestreept aan het eind van het seizoen maar gaan mee naar het volgende tuinjaar.

Iedereen wordt dringend verzocht om op tijd aanwezig te zijn, dat wil zeggen om 10 uur. Als men te laat is en het werk is al begonnen/verdeeld, bepaalt het ploeghoofd of uw aanwezigheid wordt genoteerd en of u wel of niet kan meewerken. Elke zaterdagochtend wordt een presentielijst ingevuld, wilt u er zelf op letten dat u op deze lijst genoteerd wordt? Aan het begin van elk seizoen wordt bekeken welke algemeen werk-klussen gedaan moeten worden. Het werk wordt dan ingedeeld en verdeeld over de verschillende ploegen. Om die reden is het onhandig als men pas aan het eind van het jaar alle werkbeurten gaat inhalen. De ploegen worden dan te groot om het werk nog goed in te delen en ook is er dan niet altijd genoeg materiaal om mee te werken. Wij vragen om zelf rekening te houden met de zaterdagen dat u niet kunt komen in verband met bijvoorbeeld vakantie of langdurige afwezigheid en bijtijds vooruit te werken of in te halen. Het algemeen werk kan met maximaal 2 personen worden gedaan en inhalen van een algemeen werkbeurt kan wel, maar moet dan gebeuren vóór de volgende ingeroosterde zaterdagochtend.