Tuin inventaris op SNV

In het verleden werden alle volkstuinen in Rotterdam geïnventariseerd door de gemeente Rotterdam. Ook is nog een hele poos gecontroleerd op alleen bouwwerken. Dan kwam een ambtenaar van de afdeling bouw- en woningtoezicht bij ons langs met onder zijn arm een stapel bouwaanvragen. Er werd dan gekeken of men volgens de ingediende tekeningen had gebouwd en meestal was dat wel in orde.

De functie van het inventariseren en constateren is echter na het opdoeken van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders (RBVV) verlegd naar de besturen van de volkstuinverenigingen. Nu hebben we het al over dat inventariseren sinds 2002 op verschillende ledenvergaderingen gehad. Het is een berg werk en er is altijd wel iets dringenders. Toch is het belangrijk dat we met deze klus gaan beginnen. We hebben op dit moment te maken met verschillende bedreigingen, we moeten ons belang als volkstuinvereniging onderstrepen en, om eerlijk te zijn, hebben we geen idee wat er zoal gebouwd is zonder bouwvergunningen op ons complex.

We gaan in het najaar beginnen met het inventariseren van alle tuinen. Waar voorheen niet naar gekeken werd zijn de afvoeren van de zgn buitenkeukens, dat is iets van de laatste jaren. We weten dat op vrij veel tuinen de afvoer van alle afwas- bleek- en sopwater rechtstreeks in de sloten afgevoerd worden. Dat verziekt niet alleen het leven in de sloten maar daarnaast is dat gewoon een milieudelict. Dat willen we echt aan gaan pakken. Het is natuurlijk raar dat we aan de ene kant in allerlei overleggen op tafel leggen dat we zo’n bijzondere flora en fauna hebben op SNV en dan aan de andere kant toestaan dat het leven in onze sloten verpest wordt.

Waar we ook op gaan inventariseren zijn gebouwde opstallen waar geen omgevingsvergunning voor is aangevraagd/afgegeven. Op verschillende ledenvergadering is ons ook gevraagd om naar de achterkanten van tuinen te kijken. Soms is dat een opslagplaats van rommel geworden in de loop van de jaren of staan zaken tot op de beschoeiing gebouwd. Een andere volkstuinvereniging werd door de gemeente aangesproken op tuinen welke volledig betegeld waren want ook daar heeft de gemeente regels voor. Kortom, we stellen het inventariseren hyniet langer meer uit.

Heb je vragen en/of opmerkingen? Je bent van harte welkom in de bestuurskamer.

Geplaatst op Categorieën Algemeen