Binnenkijken in Annemaries tuinhuis: ‘Elk ding moet hier nuttig zijn’

De tuinverenigingen in en om Rotterdam zijn populair. De vraag is zó groot dat de meeste wachtlijsten zelfs gesloten zijn. Annemarie was er op tijd bij. Sinds twee jaar heeft ze met haar vriend Jesse een plek op Volkstuinvereniging SNV naast het Roel Langerakpark. “Het is eigenlijk een soort van studio in het groen.”

Lees meer hier.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Koersnotitie: van de Alexanderknoop tot aan Zuidplein in het Hart van Zuid

De aanleiding: er bestaat een grote behoefte aan goede en betaalbare woningen in Rotterdam. De opgave voor Rotterdam tot 2040: minimaal 50.000 woningen en ruimte voor tienduizenden nieuwe arbeidsplaatsen. Met A tot Z sorteren we voor op de hoofdkeuze in de Omgevingsvisie Rotterdam om deze woningen en arbeidsplaatsen zoveel mogelijk in de bestaande stad te realiseren. Hiermee willen we investeringen optimaal ten goede laten komen van de bestaande stad en het landschap buiten de stad zoveel mogelijk openhouden.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

PERSBERICHT

Rotterdam, 5 juli 2021

Bedreigde Rotterdamse volkstuinen slaan handen ineen voor behoud! Een meerderheid van de Rotterdamse volkstuinen heeft 4 juli de start gegeven voor een intensievere samenwerking.

De volkstuinbesturen namen deel aan een congres dat de volkstuinverenigingen Streven naar Verbetering(SNV), Tot Nut en Genoegen samen met het AVVNen Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond organiseerden.

Doel van het congres was de volkstuinen te verbinden om zo een gezamenlijke bijdrage te kunnen geven aan het te ontwikkelen volkstuinenbeleid van de gemeente Rotterdam. “De campagne die we eerder hebben gevoerd om behouden te blijven, heeft belangrijke inzichten gegeven”, aldus voorzitter Rob van Dijk van SNV. “De vraag naar volkstuinen is enorm toegenomen en de wachtlijsten zijn enorm, het liefste willen we juist uitbreiden”.

De verenigingen benadrukken de belangrijke functies van volkstuinen in Rotterdam. “Tuinieren is wetenschappelijk onderbouwd gezond voor geest en lichaam, versterkt de sociale cohesie, de flora en fauna is uniek en relevant voor de doelstellingen van de stad en biedt veel Rotterdammers de kans om buiten te recreëren”. De stad zou zich om de volkstuinen heen moeten ontwikkelen om de doelstellingen uit de omgevingsvisie te behalen; stelt Ofra Bolier, voorzitter van Tot Nut en Genoegen.

Om de toegankelijkheid te vergroten voor alle Rotterdammers hebben de verenigingen samen een meldpunt “Ik zoek een volkstuin in Rotterdam “ geopend.

Via de website kunnen alle tuinzoekenden zich aanmelden en bieden de verenigingen het college duidelijkheid over de vraag naar volkstuinen, het belang van behoud en uitbreiding en geven zij brede betekenis aan tuinieren voor de stad.

Begin dit jaar voerde SNV nog een succesvolle campagne voor behoud. “Het is uiterst wrang dat ruim 3 maanden later er weer onzekerheid ontstaat. Niet alleen voor ons, maar voor veel Rotterdamse volkstuinen” zegt Van Dijk.

De recent gepubliceerde omgevingsvisie van de gemeente Rotterdam erkent het belang en waarden van volkstuinieren, maar beschrijft ook de toekomstige onzekerheid dat desondanks sommige tuinenparken zullen moeten wijken voor woningbouw. De verenigingen begrijpen het dilemma; er is immers schaarste aan woningen. Alleen zijn stenen alleen  niet de oplossing. Naast een huis om te wonen moet er ook een leefbare wijk zijn.

We zien ook dat de functie van volkstuinen aan het veranderen is en leveren graag een bijdrage om dit in de toekomst ook mogelijk te maken” aldus Van Dijk namens de verenigingen.

De verenigingen zijn in gesprek met betrokken ambtenaren over de planvorming en gevolgen, maar hopen ook op steun van de gemeenteraad.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Wasbeer en vos op SNV

Een van ons SNV leden heeft de nacht gasten gefilmd. De wasbeer en vos kwamen opzoek naar een hapje.

De fantastische meneer Vos

De nieuwsgierige wasbeer

De nieuwsgierige wasbeer

Geplaatst op Categorieën Nieuws

SWECO Rapport

Verkennend natuuronderzoek volkstuinencomplex SNV: Oriënterend onderzoek in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur en bepaling biodiversiteit middels natuurpunten

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Onze nieuwe ingang!

We hebben een begin gemaakt met het maken van onze nieuwe ingang.

We hebben een begin gemaakt met het maken van onze nieuwe ingang. Wij maken een wandelpad en breder bloemenstrook aan de slootkant.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Maai me niet!

Doe je ook (niet) mee? We plaatsen deze MaaiMeNiet-bordjes langs de weg om te voorkomen dat er in mei al wordt gemaaid. Dus laat die bloemetjes nog even staan. Beter voor de bijen, beter voor ons!

Geplaatst op Categorieën Nieuws

De gemeenschappelijke kas

Een prachtige nieuwe entree op SNV! De afgelopen weken is hard gewerkt aan de tuin rondom de gemeenschappelijke kas. Met veel planten die bijen & insecten aantrekken.

Geplaatst op Categorieën Nieuws