Tuin inventaris op SNV

In het verleden werden alle volkstuinen in Rotterdam geïnventariseerd door de gemeente Rotterdam. Ook is nog een hele poos gecontroleerd op alleen bouwwerken. Dan kwam een ambtenaar van de afdeling bouw- en woningtoezicht bij ons langs met onder zijn arm een stapel bouwaanvragen. Er werd dan gekeken of men volgens de ingediende tekeningen had gebouwd en meestal was dat wel in orde.

De functie van het inventariseren en constateren is echter na het opdoeken van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders (RBVV) verlegd naar de besturen van de volkstuinverenigingen. Nu hebben we het al over dat inventariseren sinds 2002 op verschillende ledenvergaderingen gehad. Het is een berg werk en er is altijd wel iets dringenders. Toch is het belangrijk dat we met deze klus gaan beginnen. We hebben op dit moment te maken met verschillende bedreigingen, we moeten ons belang als volkstuinvereniging onderstrepen en, om eerlijk te zijn, hebben we geen idee wat er zoal gebouwd is zonder bouwvergunningen op ons complex.

We gaan in het najaar beginnen met het inventariseren van alle tuinen. Waar voorheen niet naar gekeken werd zijn de afvoeren van de zgn buitenkeukens, dat is iets van de laatste jaren. We weten dat op vrij veel tuinen de afvoer van alle afwas- bleek- en sopwater rechtstreeks in de sloten afgevoerd worden. Dat verziekt niet alleen het leven in de sloten maar daarnaast is dat gewoon een milieudelict. Dat willen we echt aan gaan pakken. Het is natuurlijk raar dat we aan de ene kant in allerlei overleggen op tafel leggen dat we zo’n bijzondere flora en fauna hebben op SNV en dan aan de andere kant toestaan dat het leven in onze sloten verpest wordt.

Waar we ook op gaan inventariseren zijn gebouwde opstallen waar geen omgevingsvergunning voor is aangevraagd/afgegeven. Op verschillende ledenvergadering is ons ook gevraagd om naar de achterkanten van tuinen te kijken. Soms is dat een opslagplaats van rommel geworden in de loop van de jaren of staan zaken tot op de beschoeiing gebouwd. Een andere volkstuinvereniging werd door de gemeente aangesproken op tuinen welke volledig betegeld waren want ook daar heeft de gemeente regels voor. Kortom, we stellen het inventariseren hyniet langer meer uit.

Heb je vragen en/of opmerkingen? Je bent van harte welkom in de bestuurskamer.

Geplaatst op Categorieën Algemeen

Clubhuis gaat 27 juni as weer open

Met de nodige maatregelen gaan we zaterdag 27 juni as het clubhuis weer openen.
Van 10.00 – 14.00 en van 14.00 – 20.00 uur.

  • Binnen is er plaats voor 30 personen
  • Kom je niet uit hetzelfde gezin dan houd je 1.5 meter afstand
  • Je kan friet en snacks afhalen. Daarvoor creeren we een afhaalloket
  • Betalen gaat enkel via overmaken of op rekening. Voorlopig geen cash.
Geplaatst op Categorieën Algemeen

Volkstuin: Vét Hip!

De Havenloods heeft een leuk artikel geschreven over volkstuin complexen. Uiteraard met een vermelding van onze vereniging. Lees hier.

Vleermuizen en uilen op het complex

Op 1 mei j.l. kwam ecoloog Anton van Meurs ’s avonds bij ons op het complex om te scannen op vleermuizen.

Op 1 mei j.l. kwam ecoloog Anton van Meurs ’s avonds bij ons op het complex om te scannen op vleermuizen. En zo gingen Rob van Dijk en John Gerritse, beide gewapend met een Batdetector, met Anton over het complex om sonargeluiden van de vleermuizen te spotten. Zo’n sonargeluid is een soort van ratelend geluid en het mooie is dat elke soort vleermuis z’n eigen geluidje heeft. Met de Batdetector vang je dan die geluiden op en is dus meteen te determineren om welke soort vleermuis het gaat.

Op SNV vlogen die avond/nacht 3 verschillende soort vleermuizen bij ons rond, te weten:

  • De Dwergvleermuis, deze soort komt veel bij ons voor
  • De Ruige dwergvleermuis, deze soort komt vooral op ons voorste gedeelte van ons complex
  • De Laatvlieger, deze vleermuis verblijft niet vast in één gebied maar zijn meer passanten en trekken rond (te herkennen aan het kleine rugzakje)

Anton vertelde ons dat sommige soort jaarlijks een afstand van zo’n 1500 kilometer afleggen om te overwinteren.

In augustus is het paartijd voor de vleermuizen en dan zoeken de mannetjes een geschikt vrouwtje om baby-vleermuisjes mee te maken. Elk jaar wordt wereldwijd De Nacht van de Vleermuis georganiseerd, je kunt hier meer over vinden op http://www.nachtvandevleermuis.nl Ook op SNV proberen we rond die tijd een excursie te organiseren. Door corona is het lastig te plannen, maar als het in augustus niet lukt dan wellicht in september. We laten het je bijtijds weten, want dit moet je meemaken.

Op SNV gaan we nestkasten aanschaffen:

  • 1 grote nestkast van wel 4 lagen waarin tot 100 (!) vleermuizen kunnen hangen. Deze grote nestkast komt aan de bestuurskamer te hangen aan de kant van ons winkeltje
  • Zo’n 25 nestkasten die verspreid over het complex komen te hangen

Misschien vind jet het wel leuk om ook zo’n nestkast op je tuin te hangen, we communiceren daar later nog over als we de nestkasten hebben. Vleermuizen hebben nogal een wensenlijstje waar zo’n kastje moet komen te hangen, dus Rob en/of John adviseren je daar graag bij. Op tuin 456 hangt inmiddels zo’n nestkast in de boom op de hoek, ga maar eens langs om te kijken.

Vleermuizen hebben een voorkeur voor een nestkast op ca 5m hoogte in een redelijk opgesnoeide boom vanwege de vrije aanvliegroute. Of misschien onder de nok van een tuinhuisje, ook vanwege die vrije aanvliegroute. Wat vleermuizen ook nogal eens willen doen is in aanwezige kieren onder dakranden kruipen.

Drollen van vleermuizen zijn niet groter dan een hagelslagkorreltje. Dat is dus niet te vinden en daardoor zijn vleermuizen niet te traceren door hun uitwerpselen, in tegenstelling tot uilen die uilenballen (braakballen) achterlaten.

In verband met de dreiging van de bouw van woningen is het belangrijk dat we de aanwezigheid van de verschillende vleermuissoorten herkennen. Maar nóg belangrijker hierin is de aanwezigheid van uilen, en dan met name de Ransuil (niet te verwarren met de Ranzige uil). Als de aanwezigheid van de Ransuil wordt waargenomen wordt het een projectontwikkelaar wel erg lastig gemaakt om te bouwen op onze plek. Het is dus behoorlijk belangrijk om de aanwezigheid van ransuilen op ons complex aan te tonen. Je kunt de verschillende soort uilen herkennen aan hun geluiden, van tuinder Linda kregen we deze tip om de roep van uilen te herkennen: https://www.vogelgeluid.nl/ransuil/

Ransuil

Naast de vleermuizen en uilen zijn we op zoek naar de aanwezigheid van fretten en marters, ook deze graag spotten dus en als het even kan vastleggen op een foto.

Anton van Meurs neemt binnenkort een vogelaar mee om op zoek te gaan naar uilen en de verschillende vogels. Van tijd tot tijd krijgen we een waarneming door van de ijsvogel en daar zouden we ook graag over horen. Het ijsvogeltje is ook een belangrijke vogel in verband met de woningbouw.

Ijsvogel

Binnenkort worden wildcamera’s bij ons geplaatst om de verschillende dieren te kunnen spotten. Dat doet men dan door een tak over een sloot te plaatsen waar die ijsvogel al een aantal keren is gespot waarop die wildcamera wordt vastgemaakt. Blijkbaar is dat een favoriete plek voor die ijsvogel.

We horen graag jullie waarnemingen van de verschillende dieren die je ziet op SNV. Als het maar even kan, maak dan een fotootje met je mobiel en stuur die naar ons op info@vtv-snv.nl

Voor vragen of opmerkingen over dit alles kun je terecht bij Rob van Dijk en/of John Gerritse en dat kan ook weer via ons mailadres.

HAKSELDAG 12 & 13 JUNI ’20

We gaan weer hakselen, maar doen het dit keer iets anders dan andere keren. Op vrijdag 12 juni aanstaande beginnen we om 14.00 uur met hakselen en dat maken we dan af op zaterdagochtend. Die zaterdag beginnen we dan om 9 uur.
Met hakselen is het altijd drukte, snippers kun je dan ook niet ophalen zolang we bezig zijn.

Na hakseldag kun je geen hakselhout meer inleveren tot september.

Je hulp is, zoals altijd, van harte welkom.

Fietsen en scooteren

ZO dan! Die bordjes hadden we misschien veel eerder moeten plaatsen. Dank jullie wel dat je met de fiets en/of scooter aan de hand naar je tuin loopt. Het scheelt echt heel veel op de paden. Nu nog proberen om zo min mogelijk op de paden te zetten. Vaker dan de meeste tuinders weten moet er een hulpdienst langs, vooral ambulances en het is elke keer weer een drama als zo’n ambulance over een pad moet rijden. Natuurlijk is zo’n fiets snel over een heg gekieperd maar dat zou niet nodig hoeven zijn toch? We hebben wel meegemaakt dat een ambulance niet verder kon op een pad terwijl er met spoed hulpverleners bij een tuin nodig waren. De ambulancebroeders hebben toen een stuk moeten rennen met alle spullen op hun rug en dat liep toen nog maar nét goed af. Als je zoiets niet hebt meegemaakt lijkt het wel mee te vallen, maar de mensen die dat toen wel hebben meegemaakt zijn daar erg van geschrokken. Een aantal keren per jaar moet een hulpdienst bij een tuin zijn. Overhangende takken, fietsen, scooters en karren zijn dan echt een groot probleem.

Geplaatst op Categorieën Algemeen

Voorraad winkeltje

Beetje rare tijd om de voorraad aan te vullen misschien, maar door alle toestanden rond corona konden we niet eerder het winkeltje openen. We hebben weer van alles. De prijzen zijn iets verhoogd maar dat kan bijna niet anders sinds 2018 toen we voor het laatst de prijzen hebben aangepast.  (bericht is van 1 juni 2020)

Geplaatst op Categorieën Algemeen

Algemeen werk

Vanaf zaterdag 30 mei gaan we voorzichtig aan beginnen met ons algemeen werk. De bofkonten die het spits gaan afbijten zijn de ingeroosterde tuinders van ploeg 6. Wij hebben er zin in en we hopen jullie ook.

We kunnen natuurlijk niet in ploegverband  het complex over, maar ons complex is ruim 6 hectare groot, dus we kunnen ons goed verspreiden en rekening houden met meters van elkaar vandaan te blijven. Kom je nog helemaal niet naar de tuin omdat je thuis in zelfisolatie zit, maar sta je wel op het rooster? Meld je dan bijtijds af alsjeblieft.

Dan wordt het meteen tijd dat de borders weer bijgehouden gaan worden. Sommige tuinders houden hun vaste borders al keurig bij en deze borders vallen dan ook meteen op. Wanneer je een eigen border hebt maar je komt nog helemaal niet naar de tuin vanwege corona, laat het ons dan even weten alsjeblieft. Dan proberen we iets te bedenken met elkaar.

Heel wat heggen zien er prima uit, maar wat ook moet gebeuren is alle onkruid in en onder de heggen weghalen. Mooi klusje om tussendoor even te doen. Misschien kun je dan ook alle groen boven de heggen bijhouden zodat dat niet over het pad groeit?

Dankzij alle extra inzet van vrijwilligers is ons complex niet verloederd geraakt in de afgelopen maanden. Petje af!

Geplaatst op Categorieën Algemeen