Nacht van de Vleermuis

Jaarlijks wordt wereldwijd BATNIGHT georganiseerd. Zo’n Batnight vindt plaats in het laatste (volle)weekend in augustus.

Zoals we al vaker schreven hebben we op SNV best veel vleermuizen.  Een tijdje geleden werden er 3 verschillende soorten waargenomen op ons complex. Je kunt hier meer over lezen op onze website. Zo heeft elke soort vleermuis zijn eigen frequentie en die frequentie valt af te lezen (en te beluisteren) via kastjes die dan geluid maken. Zo kan het zijn dat je de vleermuis zelfs eerder hoort dan ziet. Wist je dat de gewone dwergvleermuis zo’n 300 muggen per nacht lust? En ook dat ze dol zijn op eikenprocessierupsen? En laten we die gewone dwergvleermuis nou rond hebben vliegen op SNV!

Op zaterdagavond 22 augustus aanstaande gaan we op excursie over ons eigen complex. Anton van Meurs (ecoloog en vleermuiskenner) en zijn collega komen ons rondleiden en kunnen ons veel vertellen over ‘onze’ vleermuizen. Waar leven ze, waar leven ze ván en wat kunnen wij doen om de vleermuispopulatie in stand te houden.
Ze hebben ook vleermuiskasten bij zich waar we een aantal goede plekken voor gaan zoeken.

We starten om 20.30 uur en verzamelen bij ons clubhuis. We gaan in 2 groepen de paden op en de lanen in. Wil je graag een plek in een groep dan kun je je opgeven via info@vtv-snv.nl en laat dan ook weten met hoeveel personen je deel wilt nemen. Er zijn geen kosten aan verbonden maar wel een beperkt aantal plekken beschikbaar. Per groep max 15 personen en wie het eerst mailt, wie het eerst maalt. Geloof me, dit wil je niet missen!

met vriendelijke groet,
John Gerritse

Vleermuizen en uilen op het complex

Op 1 mei j.l. kwam ecoloog Anton van Meurs ’s avonds bij ons op het complex om te scannen op vleermuizen.

Op 1 mei j.l. kwam ecoloog Anton van Meurs ’s avonds bij ons op het complex om te scannen op vleermuizen. En zo gingen Rob van Dijk en John Gerritse, beide gewapend met een Batdetector, met Anton over het complex om sonargeluiden van de vleermuizen te spotten. Zo’n sonargeluid is een soort van ratelend geluid en het mooie is dat elke soort vleermuis z’n eigen geluidje heeft. Met de Batdetector vang je dan die geluiden op en is dus meteen te determineren om welke soort vleermuis het gaat.

Op SNV vlogen die avond/nacht 3 verschillende soort vleermuizen bij ons rond, te weten:

  • De Dwergvleermuis, deze soort komt veel bij ons voor
  • De Ruige dwergvleermuis, deze soort komt vooral op ons voorste gedeelte van ons complex
  • De Laatvlieger, deze vleermuis verblijft niet vast in één gebied maar zijn meer passanten en trekken rond (te herkennen aan het kleine rugzakje)

Anton vertelde ons dat sommige soort jaarlijks een afstand van zo’n 1500 kilometer afleggen om te overwinteren.

In augustus is het paartijd voor de vleermuizen en dan zoeken de mannetjes een geschikt vrouwtje om baby-vleermuisjes mee te maken. Elk jaar wordt wereldwijd De Nacht van de Vleermuis georganiseerd, je kunt hier meer over vinden op http://www.nachtvandevleermuis.nl Ook op SNV proberen we rond die tijd een excursie te organiseren. Door corona is het lastig te plannen, maar als het in augustus niet lukt dan wellicht in september. We laten het je bijtijds weten, want dit moet je meemaken.

Op SNV gaan we nestkasten aanschaffen:

  • 1 grote nestkast van wel 4 lagen waarin tot 100 (!) vleermuizen kunnen hangen. Deze grote nestkast komt aan de bestuurskamer te hangen aan de kant van ons winkeltje
  • Zo’n 25 nestkasten die verspreid over het complex komen te hangen

Misschien vind jet het wel leuk om ook zo’n nestkast op je tuin te hangen, we communiceren daar later nog over als we de nestkasten hebben. Vleermuizen hebben nogal een wensenlijstje waar zo’n kastje moet komen te hangen, dus Rob en/of John adviseren je daar graag bij. Op tuin 456 hangt inmiddels zo’n nestkast in de boom op de hoek, ga maar eens langs om te kijken.

Vleermuizen hebben een voorkeur voor een nestkast op ca 5m hoogte in een redelijk opgesnoeide boom vanwege de vrije aanvliegroute. Of misschien onder de nok van een tuinhuisje, ook vanwege die vrije aanvliegroute. Wat vleermuizen ook nogal eens willen doen is in aanwezige kieren onder dakranden kruipen.

Drollen van vleermuizen zijn niet groter dan een hagelslagkorreltje. Dat is dus niet te vinden en daardoor zijn vleermuizen niet te traceren door hun uitwerpselen, in tegenstelling tot uilen die uilenballen (braakballen) achterlaten.

In verband met de dreiging van de bouw van woningen is het belangrijk dat we de aanwezigheid van de verschillende vleermuissoorten herkennen. Maar nóg belangrijker hierin is de aanwezigheid van uilen, en dan met name de Ransuil (niet te verwarren met de Ranzige uil). Als de aanwezigheid van de Ransuil wordt waargenomen wordt het een projectontwikkelaar wel erg lastig gemaakt om te bouwen op onze plek. Het is dus behoorlijk belangrijk om de aanwezigheid van ransuilen op ons complex aan te tonen. Je kunt de verschillende soort uilen herkennen aan hun geluiden, van tuinder Linda kregen we deze tip om de roep van uilen te herkennen: https://www.vogelgeluid.nl/ransuil/

Ransuil

Naast de vleermuizen en uilen zijn we op zoek naar de aanwezigheid van fretten en marters, ook deze graag spotten dus en als het even kan vastleggen op een foto.

Anton van Meurs neemt binnenkort een vogelaar mee om op zoek te gaan naar uilen en de verschillende vogels. Van tijd tot tijd krijgen we een waarneming door van de ijsvogel en daar zouden we ook graag over horen. Het ijsvogeltje is ook een belangrijke vogel in verband met de woningbouw.

Ijsvogel

Binnenkort worden wildcamera’s bij ons geplaatst om de verschillende dieren te kunnen spotten. Dat doet men dan door een tak over een sloot te plaatsen waar die ijsvogel al een aantal keren is gespot waarop die wildcamera wordt vastgemaakt. Blijkbaar is dat een favoriete plek voor die ijsvogel.

We horen graag jullie waarnemingen van de verschillende dieren die je ziet op SNV. Als het maar even kan, maak dan een fotootje met je mobiel en stuur die naar ons op info@vtv-snv.nl

Voor vragen of opmerkingen over dit alles kun je terecht bij Rob van Dijk en/of John Gerritse en dat kan ook weer via ons mailadres.