Versoepeling coronamaatregelen

Het kabinet heeft dinsdagavond (19-5) weer een versoepeling van de maatregelen in het bestrijden van het coronavirus afgekondigd.
In het verlengde hiervan heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond via de Gemeente Rotterdam laten weten dat het vanaf heden toegestaan is om met maximaal 4 volwassenen op de eigen tuin te zijn (kindjes uit het eigen gezin mogen natuurlijk mee naar de tuin). Uiteraard moeten de bezoekers 1,5 meter afstand bewaren. Alle overige richtlijnen blijven onverminderd van kracht.

Nou, dat is in ieder geval al een stapje in de goede richting. Ga er alsjeblieft goed mee om.

Werkgroep Japanse duizendknoop

Dewerkgroep heeft contacten gelegd met al onze tuinburen zoals Diergaarde Blijdorp en Prorail. De diergaarde heeft inmiddels een strikt maaibeleid neergelegd, wat betekent dat als de plant zo’n 20 cm hoog is zal worden gemaaid. De diergaarde betreurde de maaibeurt waarbij de aannemer alles had laten liggen zodat het alle kanten uit kon waaien. Diergaarde Blijdorp heeft toen de aannemer terug laten komen om het op de juiste manier te laten verwerken.
Heb je het vermoeden dat je de Japanse Duizendknoop op je tuin hebt laat het dan weten via info@vtv-snv.nl

8 juni 2019 – Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor onze algemene ledenvergadering op zaterdag 8 juni 2019. De vergadering begint om 10.30 uur. Het clubhuis is open vanaf 10.00 uur. Wanneer de vergadering begonnen is kunnen wij u niet meer inschrijven als deelnemer.

De agenda is als volgt:
>Opening
>Notulen laatst gehouden ledenvergadering
>Secretarieel jaarverslag 2018
>Financieel jaarverslag 2018
>Rapportage kascontrolecommissie
>Stand van zaken
>Rondvraag
>Sluiting
De komende tijd zullen wij u alle vergaderstukken mailen. Wilt u een geprinte versie, dan kunt u de vergaderstukken in de bestuurskamer afhalen vanaf 25 mei aanstaande.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Rob van Dijk
Voorzitter

Japanse duizendknoop

Gelukkig heeft een aantal tuinleden gereageerd op ons oproepje om te laten weten of – en waar- de Japanse duizendknoop waargenomen is op ons complex. Op dit moment weten we dat de plant verspreid is over het hele complex. Van het eiland tot achterin, er zijn best wat tuinen waar de plant groeit. We hopen de komende tijd nog meer reacties te krijgen.

Leo Hoogwerf (van tuin 221) is voor zijn werk bezig met het inventariseren van, onder andere, deze plant en is bereid om ons van informatie te voorzien. Je mag hem aanspreken als je meer wilt weten. Leo vroeg ons ook om de juiste benaming te gebruiken voor alle duidelijkheid, de Japanse duizendknoop dus.

We hoeven niet ongerust te zijn voor de verspreiding van zaden, zo vertelde Leo. Dat komt door het gebrek aan mannelijke planten van de Japanse duizendknoop. Het afvoeren van delen van deze plant vraagt om extra aandacht. Gooi het vooral niet in de groencontainer maar in afgesloten vuilniszakken bij het restafval in de rolcontainers. Dat restafval wordt verbrand, groen in de groencontainer wordt verwerkt voor o.a. compost.

Bijgaand sturen we informatie welke we van onze beheerder ontvingen. Hierin kun je wat meer vinden aan informatie over de Japanse duizendknoop. De reactie van de gemeente Rotterdam op het advies van Burgerpanel Rotterdam kun je vinden op hun website

De nieuwe zitmaaier

Deze week geleverd, onze nieuwe zitmaaier! De zitmaaierploeg zal er best heel blij mee zijn, net als wij allemaal natuurlijk. Na de ledenvergadering hebben we ons best gedaan om de beste zitmaaier te vinden binnen het budget. Dat is gelukt en natuurlijk wordt de zitmaaier meteen uitgeprobeerd. Wat zal ons gras er van opknappen!

Pasen in het Clubhuis

Op zondag 21 april staat VTV SNV in het teken van Pasen. We hebben een aantal leuke activiteiten voor jong en oud:

Van 8 – 11 uur Paasontbijt met aansluitend eieren zoeken voor de kleintjes.

Om 14.00 uur start het PAASKLAVERJASSEN. Inschrijfgeld is €5,- pp en er vallen fantastische prijzen te verdienen. Hopelijk zien we je zondag 21 april bij één van de activiteiten.

Uitnodiging ledenvergadering 1 december 2018

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op zaterdag 1 december 2018 om 10.30 uur in ons clubhuis.

Om 10.00 uur is het clubhuis open. Als de ledenvergadering begonnen is schrijven we geen deelnemers aan de ledenvergadering meer in.

De agenda voor de ledenvergadering is als volgt:

 • Opening
 • Mededelingen
 • Notulen ledenvergadering 29 september 2018 (bijlage)
 • Voorstellen
 • Waterreglement (bijlage)
 • Telefoonnummers in toegangshek en eigen bijdrage (bijlage)
 • Begroting 2019 met toelichting (bijlagen)
 • Voorstel contributieverhoging met jaarlijkse prijsindexatie
 • Voorstel financieel reglement (bijlage wordt nagestuurd)
 • Rondvraag
 • SluitingBijlagen niet online beschikbaar maar op te vragen bij bestuur. Is ook via mail verzonden naar de leden.