De Havenloods: Petitie tegen de sloop van volkstuinen in Delfshaven

Rotterdam – Tuinders van volkstuinvereniging Streven naar Verbetering (SNV) zijn geschokt door plannen van het gemeentebestuur om een groot deel van het complex in Delfshaven te slopen. Een derde van het tuinenterrein zou moeten worden opgeofferd om plaats te maken voor een kunstgras voetbalveld. Er is een petitie gestart om sloop te voorkomen.

Op 1 december 2020 besloot het college van B&W dat de volkstuin een van de twee mogelijke locaties is voor een tweede voetbalveld van voetbalvereniging Steeds Hooger, inclusief parkeerplaats, kantine en kleedruimte. Hiervoor moeten 90 tuinen verdwijnen. Een derde van het SNV-terrein zou moeten worden opgeofferd om plaats te maken voor een kunstgras voetbalveld, ter uitbreiding van voetbalvereniging Steeds Hooger. En dat terwijl de volkstuinvereniging in trek is. Volgens SNV zijn er op dit moment 243 gezinnen lid en is er een wachtlijst van ruim 150 gezinnen.  Lees meer hier.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Vers Beton: Opinie

De Rotterdamse bouwwoede neemt steeds onmenselijkere vormen aan:

De vakantiehuisjes op Hoek van Holland worden verkocht, een groot aantal volkstuintjes bij Blijdorp wordt opgedoekt, op de Kruiskade moet een toren van tweehonderd meter hoog verrijzen. Volgens Raymond Landegent geven de projecten die de afgelopen tijd worden aangekondigd door de gemeente blijk van ouderwets en meedogenloos bouwen. Lees meer hier.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Petitie: Stop sloop volkstuinvereniging Streven naar Verbetering!

Tuinders van volkstuinvereniging SNV zijn geschokt door plannen van het gemeentebestuur om een groot deel van het complex te slopen. Een derde van het tuinenterrein zou moeten worden opgeofferd om plaats te maken voor een kunstgras voetbalveld. Wilt u dat deze unieke groene plek in Rotterdam Blijdorp blijft bestaan? Help ons dan!
Lees ons persbericht & Teken de petitie.

Als dit zou gebeuren zouden wij en de ransuilen op VTV Streven naar Verbetering de bomen ontzettend missen.Geplaatst op Categorieën Nieuws

Humans of SNV

Als tuinders van de 243 tuintjes van Volkstuinvereniging ‘Streven naar Verbetering’ (SNV) genieten wij met volle teugen van de oase van rust en natuur op de rand van Rotterdam West. Maar nu de gemeente op zoek is naar mogelijkheden tot uitbreiding van de naburige stadscamping, scouting, manege en voetbalvereniging, dreigt een derde van onze volkstuintjes plaats te moeten maken voor een kunstgras voetbalveld. 

De gebruikers van onze volkstuinvereniging komen vooral uit de wijken Delfshaven, Middelland en het Nieuwe Westen, waar weinig groen is. “Naast de grote variëteit aan flora en fauna, zijn we ook enorm trots op de culturele diversiteit en sociale cohesie binnen onze vereniging. We hebben zeventien nationaliteiten rondlopen, zeventien Rotterdamse culturen noem ik het maar. Iedereen is welkom op SNV”, aldus voorzitter Rob van Dijk. 

Maar wie zijn die tuinders die schuil gaan achter dat aantal van 243 tuintjes? En hoe zien en gebruiken buurtbewoners het complex? De komende weken volgt hier een serie portretten van de gebruikers van SNV. Tweemaal weeks een nieuw post om de mensen achter SNV te leren kennen.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Waar kom je dit tegen?

Vanaf je volkstuin zie je de ijsberen rondwandelen. Op Streven naar Verbetering is dit dagelijkse kost. Waar de prachtige kleurrijke ara’s overvliegen en de ijsberen vanaf hun verblijf in je tuin kunnen kijken. Waar een uit Diergaarde Blijdorp ontsnapte wasbeer zijn thuis heeft gevonden op onze tuinen en de egels hun kostje zoeken en rondscharrelen en waar we op de nachtcamera’s de vossen hun rondje zien maken.

Dát is ook Streven naar Verbetering.

Kijk de video:

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Groenexpert: ‘Volkstuinen zijn populair én schaars’

Volkstuinen zijn enorm populair, maar ook schaars. Ze verdwijnen regelmatig om plaats te maken voor asfalt en nieuwbouw. Of ze worden opgeofferd voor de uitbreiding van sportvelden, zoals de volkstuinen bij het Roel Langerakpark in Rotterdam.

“Eigenlijk zijn de volkstuintjes iets van vroegere tijden”, zegt Huib Sneep, adviseur voor gemeenten en belangenorganisaties en vaste groenexpert bij Rijnmond. “Ze werden ingericht voor mensen die uit het platteland naar de stad kwamen als arbeiders. Daar konden ze hun gewoonten- zelf je groente en fruit verbouwen – voorzetten.”

Tegenwoordig zijn de tuintjes vooral populair bij mensen uit de stad. “Vaak zijn het moestuinen, met bomen, struiken, groente en fruit. Een volkstuincomplex is tegenwoordig een soort park”, legt Sneep uit.  Lees meer hier.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Persbericht STOP SLOOP SNV! Rotterdam, 7 december 2020

STOP SLOOP: SNV Volkstuinvereninging in Rotterdam-West voert actie tegen sloopplan gemeente.
Tuinders van volkstuinvereniging SNV in Rotterdam-West zijn geschokt door plannen van het gemeentebestuur om een groot deel van het complex te slopen. Een derde van het tuinenterrein zou moeten worden opgeofferd om plaats te maken voor kunstgras voetbalvelden. Het gaat om uitbreiding van voetbalvereniging Steeds Hooger. De tuinders zetten alles op alles om sloop te voorkomen.
Volkstuinvereniging Streven Naar Verbetering (SNV), opgericht in 1938, biedt al decennia de mogelijkheid om te tuinieren en te recreëren aan de inwoners van Rotterdam-West (Delfshaven, Middelland, Nieuwe Westen). Het groenterrein grenst aan Diergaarde Blijdorp en het Roel Langerakpark. Uitbreiding van dierentuin en park zorgden eerder voor krimp van SNV. Op dit moment zijn 243 gezinnen lid en is er een wachtlijst van ruim 150 gezinnen. 
Op 1 december 2020 besloot het college van B&W dat de volkstuin een van de twee mogelijke locaties is voor een tweede voetbalveld van Steeds Hooger, inclusief parkeerplaats, kantine en kleedruimte. Hiervoor moeten 90 tuinen verdwijnen. Het bestuur van SNV werd op 2 december 2020 voor het eerst geïnformeerd over het plan. Het definitieve besluit valt in de zomer van 2021. 

Twee opties verhuizing Kanaalweg Voetbalvereniging Steeds Hooger

Het plan voor gedeeltelijke sloop van SNV leidt bij de tuinders tot ontzetting. De vereniging is een hechte gemeenschap; er is veel contact tussen mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden. Voorzitter Rob van Dijk: “Wij zijn verbijsterd. Het is juist in deze tijd van sociaal isolement duidelijk geworden hoe belangrijk het voor jong en oud is om van de natuur te kunnen genieten. We zijn erg trots op de diversiteit en cohesie bij SNV.”
Naast het sociale aspect speelt het belang van biodiversiteit. Het plan is een aanslag op unieke flora en fauna. Op het complex leven beschermde vleermuizen, ransuilen en egels, plus andere vogels en veel insectensoorten. Er staan decennia oude bomen en Chinese cipressen. Ook heeft SNV een functie als wateropvang voor de wijk.
Voorzitter Van Dijk vindt het besluit extra wrang omdat het bestuur juist in gesprek met de gemeente is om de functie van het tuinencomplex als (wandel)park of educatief centrum uit te breiden. Hierdoor kunnen andere wijkbewoners ook genieten van de rust en de natuur bij SNV.
De tuinders van SNV zullen de komende tijd actie voeren om duidelijk te maken dat sloop van hun complex onacceptabel is.  
Nieuws en pers lees hier…

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Grondhuurreductie 2019

Bijgaande informatie over het aanvragen van de reductie over 2019

Vanmorgen (maandag 5-10-2020) ontvingen wij deze mail van SViN:

Ook dit jaar hebben wij het verzoek van de Gemeente Rotterdam ontvangen om de bijgaande informatie over het aanvragen van de reductie over 2019 onder de besturen van de volkstuinverenigingen te verspreiden.
Dat doen wij natuurlijk graag en wij verzoeken jullie om deze informatie (met spoed) onder jullie leden te verspreiden. LET OP! De reductie kan alleen aangevraagd worden voor de volkstuinen, dus niet de nutstuinen.
De informatie is ook te vinden op onze website https://tuiniereninrotterdam.nl/Informatie/Reductieregeling/
Voor verdere informatie kan er contact opgenomen worden via de Vraagwijzers zoals genoemd in de brief.