Clubhuis Gesloten

Ons clubhuis valt onder de categorie sportkantines, dus we kunnen niet anders dan het clubhuis weer te sluiten. Voorlopig voor 3 weken dus.


1 oktober 2020

We hebben het allemaal kunnen zien en horen op de laatst gehouden persconferentie van de minister president. Alle sportkantines moeten voorlopig minstens 3 weken dicht. Ons clubhuis valt onder de categorie sportkantines, dus we kunnen niet anders dan het clubhuis weer te sluiten. Voorlopig voor 3 weken dus.

Natuurlijk is dat hartstikke jammer. De darters waren nog in competitie, John z’n sateetjes waren niet aan te slepen en de gehaktballenwedstrijd gaat niet door. Daarnaast is ons clubhuis een ontmoetingsplek voor alle leden en heeft een belangrijke rol binnen onze vereniging.

Hoe jammer het ook is, we begrijpen allemaal ook dat veiligheid voorop staat en we geen enkel risico willen lopen.

We laten jullie natuurlijk weten wanneer het clubhuis weer open mag/kan.

De regels welke ons opgelegd zijn door de gemeente Rotterdam en op een rijtje gezet door Svin zijn:

  • vermijd drukke plaatsen
  • houd 1,5 meter afstand van elkaar
  • bezoek op de tuin is beperkt tot maximaal 3 gasten, naast eigen huishouden en exclusief kinderen t/m 12 jaar
  • het verenigingsgebouw en de keuken zijn gesloten
  • leden met een gezin waarvan iemand ziekteverschijnselen heeft, blijven thuis.
Geplaatst op Categorieën Nieuws

Omroep – Open Rotterdam

Onlangs was Open Rotterdam bij ons om een item te maken over ons volkstuincomplex.

Onlangs was Open Rotterdam bij ons om een item te maken over ons volkstuincomplex.

We zien daarin onze John Gerritse uitleg geven over SNV en ook zijn Erkan en Cees van Vuuren aan het woord, waarbij -natuurlijk- de prachtige hortensia’s van Cees en Ria veelvuldig in beeld komen.Geplaatst op Categorieën Nieuws

Volkstuin: Vét Hip!

De Havenloods heeft een leuk artikel geschreven over volkstuin complexen. Uiteraard met een vermelding van onze vereniging. Lees hier.

Vleermuizen en uilen op het complex

Op 1 mei j.l. kwam ecoloog Anton van Meurs ’s avonds bij ons op het complex om te scannen op vleermuizen.

Op 1 mei j.l. kwam ecoloog Anton van Meurs ’s avonds bij ons op het complex om te scannen op vleermuizen. En zo gingen Rob van Dijk en John Gerritse, beide gewapend met een Batdetector, met Anton over het complex om sonargeluiden van de vleermuizen te spotten. Zo’n sonargeluid is een soort van ratelend geluid en het mooie is dat elke soort vleermuis z’n eigen geluidje heeft. Met de Batdetector vang je dan die geluiden op en is dus meteen te determineren om welke soort vleermuis het gaat.

Op SNV vlogen die avond/nacht 3 verschillende soort vleermuizen bij ons rond, te weten:

  • De Dwergvleermuis, deze soort komt veel bij ons voor
  • De Ruige dwergvleermuis, deze soort komt vooral op ons voorste gedeelte van ons complex
  • De Laatvlieger, deze vleermuis verblijft niet vast in één gebied maar zijn meer passanten en trekken rond (te herkennen aan het kleine rugzakje)

Anton vertelde ons dat sommige soort jaarlijks een afstand van zo’n 1500 kilometer afleggen om te overwinteren.

In augustus is het paartijd voor de vleermuizen en dan zoeken de mannetjes een geschikt vrouwtje om baby-vleermuisjes mee te maken. Elk jaar wordt wereldwijd De Nacht van de Vleermuis georganiseerd, je kunt hier meer over vinden op http://www.nachtvandevleermuis.nl Ook op SNV proberen we rond die tijd een excursie te organiseren. Door corona is het lastig te plannen, maar als het in augustus niet lukt dan wellicht in september. We laten het je bijtijds weten, want dit moet je meemaken.

Op SNV gaan we nestkasten aanschaffen:

  • 1 grote nestkast van wel 4 lagen waarin tot 100 (!) vleermuizen kunnen hangen. Deze grote nestkast komt aan de bestuurskamer te hangen aan de kant van ons winkeltje
  • Zo’n 25 nestkasten die verspreid over het complex komen te hangen

Misschien vind jet het wel leuk om ook zo’n nestkast op je tuin te hangen, we communiceren daar later nog over als we de nestkasten hebben. Vleermuizen hebben nogal een wensenlijstje waar zo’n kastje moet komen te hangen, dus Rob en/of John adviseren je daar graag bij. Op tuin 456 hangt inmiddels zo’n nestkast in de boom op de hoek, ga maar eens langs om te kijken.

Vleermuizen hebben een voorkeur voor een nestkast op ca 5m hoogte in een redelijk opgesnoeide boom vanwege de vrije aanvliegroute. Of misschien onder de nok van een tuinhuisje, ook vanwege die vrije aanvliegroute. Wat vleermuizen ook nogal eens willen doen is in aanwezige kieren onder dakranden kruipen.

Drollen van vleermuizen zijn niet groter dan een hagelslagkorreltje. Dat is dus niet te vinden en daardoor zijn vleermuizen niet te traceren door hun uitwerpselen, in tegenstelling tot uilen die uilenballen (braakballen) achterlaten.

In verband met de dreiging van de bouw van woningen is het belangrijk dat we de aanwezigheid van de verschillende vleermuissoorten herkennen. Maar nóg belangrijker hierin is de aanwezigheid van uilen, en dan met name de Ransuil (niet te verwarren met de Ranzige uil). Als de aanwezigheid van de Ransuil wordt waargenomen wordt het een projectontwikkelaar wel erg lastig gemaakt om te bouwen op onze plek. Het is dus behoorlijk belangrijk om de aanwezigheid van ransuilen op ons complex aan te tonen. Je kunt de verschillende soort uilen herkennen aan hun geluiden, van tuinder Linda kregen we deze tip om de roep van uilen te herkennen: https://www.vogelgeluid.nl/ransuil/

Ransuil

Naast de vleermuizen en uilen zijn we op zoek naar de aanwezigheid van fretten en marters, ook deze graag spotten dus en als het even kan vastleggen op een foto.

Anton van Meurs neemt binnenkort een vogelaar mee om op zoek te gaan naar uilen en de verschillende vogels. Van tijd tot tijd krijgen we een waarneming door van de ijsvogel en daar zouden we ook graag over horen. Het ijsvogeltje is ook een belangrijke vogel in verband met de woningbouw.

Ijsvogel

Binnenkort worden wildcamera’s bij ons geplaatst om de verschillende dieren te kunnen spotten. Dat doet men dan door een tak over een sloot te plaatsen waar die ijsvogel al een aantal keren is gespot waarop die wildcamera wordt vastgemaakt. Blijkbaar is dat een favoriete plek voor die ijsvogel.

We horen graag jullie waarnemingen van de verschillende dieren die je ziet op SNV. Als het maar even kan, maak dan een fotootje met je mobiel en stuur die naar ons op info@vtv-snv.nl

Voor vragen of opmerkingen over dit alles kun je terecht bij Rob van Dijk en/of John Gerritse en dat kan ook weer via ons mailadres.

Parkeren en aanhangers op complex

Op vorige ledenvergaderingen maakten we afspraken over onze parkeerplekken en gebruik van ons schuif-toegangshek. We hebben over een aantal auto’s de politie gebeld en zij hebben de langparkeerders aangeschreven. We hadden van iemand een auto staan die deze auto ooit bij ons geparkeerd had (geeneens een tuinder overigens) en bijna vergeten was dat haar auto hier al ruim een jaar stond. Ook worden er heel regelmatig auto’s en busjes geparkeerd van mensen die hun auto thuis niet kwijt kunnen en dat zijn ook lang niet altijd tuinleden. We vragen van iedereen om hun auto hier niet te parkeren als zij niet naar hun tuin gaan.

We zijn een volkstuinvereniging met vrij veel parkeerplekken in verhouding tot andere volkstuincomplexen, maar we zijn meer dan een parkeerplaats alleen. Kom je naar de tuin met je auto? Geen enkel probleem. Ga je weer weg? Neem je auto dan weer mee. Ga je naar Blijdorp, Sparta, de moskee of het park? Dan ook geen auto op SNV parkeren. We zijn daar nu een aantal maanden mee bezig en het scheelt echt heel veel aan inbellen in het toegangshek en parkeren. Na een aantal vriendelijke verzoekjes halen we uiteindelijk wel het gebruikte telefoonnummer uit het toegangshek.

En dan nog: willen de eigenaren van de aanhangers zo vriendelijk zijn hun aanhanger mee naar huis te nemen?

Versoepeling coronamaatregelen

Het kabinet heeft dinsdagavond (19-5) weer een versoepeling van de maatregelen in het bestrijden van het coronavirus afgekondigd.
In het verlengde hiervan heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond via de Gemeente Rotterdam laten weten dat het vanaf heden toegestaan is om met maximaal 4 volwassenen op de eigen tuin te zijn (kindjes uit het eigen gezin mogen natuurlijk mee naar de tuin). Uiteraard moeten de bezoekers 1,5 meter afstand bewaren. Alle overige richtlijnen blijven onverminderd van kracht.

Nou, dat is in ieder geval al een stapje in de goede richting. Ga er alsjeblieft goed mee om.

Maatregelen Corona

De gemeente Rotterdam heeft middels de noodverordening tot 1 juni 2020 maatregelen afgekondigd. Voor de tuincomplexen houdt dat het volgende in:
– blijf zo veel mogelijk thuis
– bezoek de tuin met maximaal 2 personen
– geen visite op de tuin, barbecue met maximaal 2 personen
– het verenigingsgebouw, winkel, schuur, toiletgebouw en sportveldje zijn gesloten
– houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij een praatje op het pad en onderhoud van het semi-openbare deel
– leden met een gezin waarvan iemand ziekteverschijnselen heeft, blijven thuis. Het volkstuincomplex wordt niet gebruikt als quarantaine oord.

Burgemeester Aboutaleb heeft de noodverordening COVID-19 afgekondigd. Handelen in strijd met de voorschriften uit deze verordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Strafmaatregelen kunnen zijn: hechtenis, een geldboete of sluiting van het volkstuincomplex. Tevens wanneer u zich niet houdt aan deze maatregelen, zal dit onmiddellijk leiden tot beëindiging van uw lidmaatschap en verwijdering van het complex.
Wanneer iedereen zich houdt aan deze regels kan het complex open blijven en kunnen we ervoor zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperkt wordt.

Stichting Volkstuinen in Nederland

Maatregelen op SNV

Ook op SNV worden de komende tijd aanpassingen doorgevoerd in verband met het coronavirus. Zo gaat het clubhuis voorlopig dicht. Ook de loods zal geen materialen uitlenen en onze afvalplek blijft voorlopig dicht. Algemeen werk is iig tot eind maart opgeschort.

De bestuurskamer zal op zaterdagen ook gesloten zijn. Deze maatregelen zijn voorlopig tot en met 6 april en tegen die tijd volgen we de adviezen van de overheid. Emails worden gewoon gelezen, dus zo goed als we kunnen zal het meeste werk digitaal gaan. Gelukkig hebben we allemaal een tuintje waarop we ons kunnen vermaken. Houd die aanbevolen afstand van elkaar en blijf vooral thuis bij klachten. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Rob van Dijk
voorzitter

Handhavingskader en controle op volkstuinen

Vorige week ontvingen wij deze brief van SVIN:

De gemeenteraad heeft 30 november 2017 het beheerkader volkstuinen Rotterdam 2017 vastgesteld. Hiermee zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de tuinders hun hobby kunnen uitoefenen. Bij de vaststelling van dit beheerkader is besloten dat de handhaving wordt aangescherpt in aansluiting op bestaande regelgeving. De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het samen met SVIN uitwerken van de huurovereenkomst en het borgen van een goede samenwerking. In overleg met SVIN wordt nu uitvoering gegeven aan dit onderdeel van het beheerkader.

Om de kwaliteit van de volkstuincomplexen goed te houden en de complexen goed te kunnen blijven beheren voor u als bestuur, is handhaving op naleving van het beheerkader essentieel. Controle op handhaving van het beheerkader vergt een goede voorbereiding. Wat wordt er gecontroleerd, door wie wordt er gecontroleerd en hoe leggen we de gegevens vast. Dit is nu geregeld. Er is een applicatie ontwikkeld om op locatie, op elk moment een eensluidende en objectieve controle te kunnen uitoefenen. Ook de extra inzet van mankracht om deze controle uit te voeren, is geregeld.
De controle zal worden uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Rotterdam van de afdeling bouw- en woningtoezicht en van SO-Vastgoed. De controle is met name gericht op slecht onderhoud, overtreding van bouwvoorschriften, illegale bewoning, vervuiling van terrein en overlast. Deze controle van de volkstuincomplexen wordt steekproefsgewijs gedaan.
De uitkomst van deze controle wordt verwerkt in een rapport en aan de hand van deze uitkomsten zullen er indien nodig acties worden uitgezet om geconstateerde onrechtmatigheden op te lossen.

In de week van 17 februari wordt gestart met deze controle. De medewerkers zullen zelfstandig het terrein betreden.

Met vriendelijke groet,
Stichting Volkstuinen in Nederland

Op zoek naar de Wasbeer

Zoals we een poosje terug al schreven, was een wasbeer ontsnapt en naar SNV gewandeld. Af en toe werd het dier gesignaleerd en dat hebben we Blijdorp laten weten. De diergaarde gaat nu actief op zoek naar dit beestje en zoekt naar sporen van zijn aanwezigheid. Als de oppassers sporen hebben gevonden, zetten ze daar kooien neer om de wasbeer te kunnen vangen en uiteraard komen ze dan dagelijks kijken of de wasbeer gevangen is. Mocht je dus een kooi tegenkomen op of bij je tuin, wil je dan zo vriendelijk zijn deze te laten staan?

Geplaatst op Categorieën Nieuws