8 juni 2019 – Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor onze algemene ledenvergadering op zaterdag 8 juni 2019. De vergadering begint om 10.30 uur. Het clubhuis is open vanaf 10.00 uur. Wanneer de vergadering begonnen is kunnen wij u niet meer inschrijven als deelnemer.

De agenda is als volgt:
>Opening
>Notulen laatst gehouden ledenvergadering
>Secretarieel jaarverslag 2018
>Financieel jaarverslag 2018
>Rapportage kascontrolecommissie
>Stand van zaken
>Rondvraag
>Sluiting
De komende tijd zullen wij u alle vergaderstukken mailen. Wilt u een geprinte versie, dan kunt u de vergaderstukken in de bestuurskamer afhalen vanaf 25 mei aanstaande.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Rob van Dijk
Voorzitter

Japanse duizendknoop

Gelukkig heeft een aantal tuinleden gereageerd op ons oproepje om te laten weten of – en waar- de Japanse duizendknoop waargenomen is op ons complex. Op dit moment weten we dat de plant verspreid is over het hele complex. Van het eiland tot achterin, er zijn best wat tuinen waar de plant groeit. We hopen de komende tijd nog meer reacties te krijgen.

Leo Hoogwerf (van tuin 221) is voor zijn werk bezig met het inventariseren van, onder andere, deze plant en is bereid om ons van informatie te voorzien. Je mag hem aanspreken als je meer wilt weten. Leo vroeg ons ook om de juiste benaming te gebruiken voor alle duidelijkheid, de Japanse duizendknoop dus.

We hoeven niet ongerust te zijn voor de verspreiding van zaden, zo vertelde Leo. Dat komt door het gebrek aan mannelijke planten van de Japanse duizendknoop. Het afvoeren van delen van deze plant vraagt om extra aandacht. Gooi het vooral niet in de groencontainer maar in afgesloten vuilniszakken bij het restafval in de rolcontainers. Dat restafval wordt verbrand, groen in de groencontainer wordt verwerkt voor o.a. compost.

Bijgaand sturen we informatie welke we van onze beheerder ontvingen. Hierin kun je wat meer vinden aan informatie over de Japanse duizendknoop. De reactie van de gemeente Rotterdam op het advies van Burgerpanel Rotterdam kun je vinden op hun website

De nieuwe zitmaaier

Deze week geleverd, onze nieuwe zitmaaier! De zitmaaierploeg zal er best heel blij mee zijn, net als wij allemaal natuurlijk. Na de ledenvergadering hebben we ons best gedaan om de beste zitmaaier te vinden binnen het budget. Dat is gelukt en natuurlijk wordt de zitmaaier meteen uitgeprobeerd. Wat zal ons gras er van opknappen!
Geplaatst op Categorieën Nieuws

Pasen in het Clubhuis

Op zondag 21 april staat VTV SNV in het teken van Pasen. We hebben een aantal leuke activiteiten voor jong en oud:

Van 8 – 11 uur Paasontbijt met aansluitend eieren zoeken voor de kleintjes.

Om 14.00 uur start het PAASKLAVERJASSEN. Inschrijfgeld is €5,- pp en er vallen fantastische prijzen te verdienen. Hopelijk zien we je zondag 21 april bij één van de activiteiten.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Uitnodiging ledenvergadering 1 december 2018

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op zaterdag 1 december 2018 om 10.30 uur in ons clubhuis.

Om 10.00 uur is het clubhuis open. Als de ledenvergadering begonnen is schrijven we geen deelnemers aan de ledenvergadering meer in.

De agenda voor de ledenvergadering is als volgt:

 • Opening
 • Mededelingen
 • Notulen ledenvergadering 29 september 2018 (bijlage)
 • Voorstellen
 • Waterreglement (bijlage)
 • Telefoonnummers in toegangshek en eigen bijdrage (bijlage)
 • Begroting 2019 met toelichting (bijlagen)
 • Voorstel contributieverhoging met jaarlijkse prijsindexatie
 • Voorstel financieel reglement (bijlage wordt nagestuurd)
 • Rondvraag
 • SluitingBijlagen niet online beschikbaar maar op te vragen bij bestuur. Is ook via mail verzonden naar de leden.
Geplaatst op Categorieën Nieuws

Winter BBQ 28 december as

Kom je ook naar de winter BBQ op vrijdag 28 december as?
Vanaf 16.00 uur ben je welkom! Neem je eigen vlees mee!

Voor meer informatie kijk hier

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Watermeter nieuws winter 2018/2019

Elke tuin heeft een eigen watermeter. Deze meter hoeft niet persé op dezelfde tuin te liggen maar kan bijvoorbeeld ook in een buurtuin in de meterput zitten. Meestal is bij de overdracht van een tuin ook de meter ter sprake geweest of heeft de verkoper laten zien waar de watermeter te vinden is.

Een watermeter hoort op het laagste punt in de tuin te liggen. Op sommige tuinen ligt de meter in het grondwater. Dat is lastig bij het aflezen maar verder geeft dat niets. Watermeters mogen niet omgelegd worden zonder voorafgaande toestemming van het bestuur. Dat heeft te maken met ons leidingennetwerk. Is er een kraantje kapot of moet er een nieuw leertje in, roep even de hulp in van het bestuur. We hebben vaste vrijwilligers die er naar kunnen kijken. Wacht hier ook niet mee tot de koudste maanden van het jaar alsjeblieft, dan hebben die vrijwilligers er ook niet zo veel zin in.

Ieder jaar in oktober vraagt het bestuur per email of men de meterstand van die watermeter wil doorgeven. Die meterstand wordt namelijk gebruikt voor de komende jaarnota. Zijn er eigenaardigheden in de meterstand dan krijgt men daar een mailtje over. Vaak zijn meterstanden dan verkeerd gelezen, maar het kan ook zijn dat er een lekkage op de tuin is (geweest). Wanneer je vergeten bent om de meterstand door te geven, dan volgen er nog een paar herinneringen. In de laatste herinnering wordt gemeld dat anders de vereniging je meterstand op gaat nemen, maar daar staat een boetebedrag op. Ook al neemt de vereniging je meterstand op, je zult zelf de hoofdkraan dicht moeten draaien!

Wanneer men niet meer van plan is om nog zeer regelmatig op de tuin te komen dan kun je het beste de hoofdkraan in de meterput dan al dichtdraaien. Dan kun je dat niet meer vergeten als het ineens gaat vriezen.

Bescherm dan meteen de watermeter tegen vorst door bijvoorbeeld de meter met bubbeltjesplastic in te pakken. Zorg er ook voor dat alle leidingen in en rond het huisje leeg zijn! Die bevriezen anders gegarandeerd met flinke vorst. Trek de wc nog een laatste keer door en gooi wat zout in de wc pot. Zet alle kranen in en om het tuinhuisje open. Vergeet de eventuele geiser niet en zorg dat er helemaal geen water meer in staat.

Is je watermeter onverhoopt toch kapotgevroren dan moet je via het bestuur een nieuwe aanschaffen. Die dingen zijn niet goedkoop (zo’n € 95) dus wees zuinig op je watermeter. Het meternummer van de nieuwe meter wordt dan weer geregistreerd zodat we altijd weten welke meter bij wie hoort.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

pinksterontbijt

Zondag 20 mei is het clubhuis open voor een heerlijk pinksterontbijt.
Kosten bedragen €3.50 per persoon.

Tijden van 08.00 – 12.00 uur Meer informatie op deze flyer.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Nieuwjaars borrel

Het bestuur van Vtv Streven naar Verbetering nodigt de leden uit voor de jaarlijks nieuwjaarsborrel in het clubhuis. Zaterdag 13 januari zijn de leden welkom om 14.00 om te proosten op het nieuwe jaar.

Geplaatst op Categorieën Nieuws