pinksterontbijt

Zondag 20 mei is het clubhuis open voor een heerlijk pinksterontbijt.
Kosten bedragen €3.50 per persoon.

Tijden van 08.00 – 12.00 uur Meer informatie op deze flyer.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Nieuwjaars borrel

Het bestuur van Vtv Streven naar Verbetering nodigt de leden uit voor de jaarlijks nieuwjaarsborrel in het clubhuis. Zaterdag 13 januari zijn de leden welkom om 14.00 om te proosten op het nieuwe jaar.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

ledenvergadering op zaterdag 16 december

Beste mede-tuinder,

Hierbij nodigen wij u uit voor de buitengewone algemene ledenvergadering op

zaterdag 16 december aanstaande

De vergadering begint om 10.30 uur en het clubhuis is open vanaf 10.00 uur. De vergaderstukken worden u separaat gemaild en zijn ook vanaf 9 december af te halen in de bestuurskamer. Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn. Zodra de vergadering is begonnen kunt u zich niet meer als deelnemer van de vergadering aanmelden.

De agenda voor de vergadering is:

  • Opening en mededelingen
  • Stand van zaken volkstuinbeheer
  • Notulen balv 7 oktober 2017
  • Verkiezing penningmeester
  • Begroting 2018 en investeringen onderhoud
  • Rondvraag
  • Sluiting

Graag tot dan.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van
Vtv Streven naar Verbetering

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Volkstuinennotitie wordt pas eind augustus 2017 in commissie behandeld

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de commissie
BWB (Bouwen, wonen en buitenruimte) niet op 28 juni
aanstaande de volkstuinennotitie bespreken maar pas
na het zomerreces eind augustus/begin september. Dit
is bevestigd door de griffier van de commissie. Het document
is nog niet eens in het bezit van de commissieleden.
Dit betekent wederom vertraging in de overdracht
van de huurovereenkomsten aan SVIN/AVVN. Helaas
moet onze oproep om massaal de commissievergadering
te bezoeken daarom komen te vervallen.
Op dit moment buigen de gebiedscommissies zich over
de notitie. Zij hebben nl. adviesrecht over de volkstuinen.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Plantenruildag – 22 april

Zaterdag 22 april as zal er na afloop van de ledenvergadering een plantenruilmiddag zijn voor het Clubhuis. Meer informatie in dit document.

 

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Beheer volkstuinen in Rotterdam

Op 21 januari aanstaande heeft het AVVN een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle volkstuinbesturen in Rotterdam over de nieuwe organisatie opzet en werkwijze van het toekomstige beheer en onderhoud op de Rotterdamse tuinenparken. Wat houdt dit voor de verenigingen en haar besturen in en wat wordt er van hen verwacht. In het bijzonder zal worden stilgestaan bij de noodzaak om nieuwe statuten en reglementen op te stellen en de toepassing daarvan in de praktijk. Omdat het nieuwe beheer dus nog niet rond was per 1-1-17 is iedereen voorlopig nog verplicht lid bij de RBvV. Op de komende jaarnota zult u dan de kosten van dat lidmaatschap bij de RBvV terugvinden; dit lidmaatschap is voor 2017 verlaagd naar € 20.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Start algemeen werk 2017

Volgende week zaterdag 4 maart begint het algemeen werk alweer – we gaan er weer met frisse moed tegenaan.

Vanaf maart worden ook de vaste borders weer regelmatig nagelopen op het onderhoud.

Als het goed is heeft iedereen weer de algemeen werkrooster toegestuurd gekregen en ook de tuinders van de vaste borders hebben bericht gekregen.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Toffler festival

Op 20 mei 2017 aanstaande houdt Toffler haar derde parkfestival in het Roel Langerakpark. Op 15 mei begint Toffler met het opbouwen en woensdag 24 mei is alles weer afgebouwd. Misschien dat ook het zijhek bij het bruggetje afgehekt wordt waardoor even tussendoor naar de Gamma die dagen dan niet mogelijk is.

Geplaatst op Categorieën Nieuws