OPEN ROTTERDAM: Motie van Achbar over volkstuinen verworpen door raad, volkstuinders blij maar voorzichtig

De Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar heeft zijn voorstellen voor nieuwe regels voor volkstuinen ingetrokken en gaat een nieuw plan maken. Zijn motie werd namelijk, nog voor deze besproken werd, verworpen tijdens de raadsvergadering op woensdag 18 januari. Tijdens deze avond op het stadhuis uitten de tuinders felle kritiek op de gang van zaken.

“Ik heb zelf een plekje op Streven naar Verbetering”, vertelt Rob van Dijk. Hij is voorzitter van stichting Platform Rotterdamse Volkstuinen en is niet te spreken over de manier waarop er zonder noemenswaardig overleg met de volkstuinhouders ineens een plan van de gemeente klaar lag. “Ik sta al dertig jaar op mijn volkstuin. Mijn overgrootoma is in de jaren 30 begonnen en in de jaren 60 hebben mijn ouders het overgenomen”, licht hij toe. Het gaat om het volkstuincomplex aan de Roel Langerakweg. Een stukje groen dat is omgeven door treinspoor en autoweg.

Lees meer….

Geplaatst op Categorieën Nieuws

De Havenloods: Ingrijpende plannen voor forse huurverhoging en aanpak van volkstuinen voorlopig van de baan

De plannen voor nieuwe regels en buitensporig hogere huren voor de Rotterdamse Volkstuinverenigingen zijn gisteravond door wethouder Faouzi Achbar ingetrokken na een zeer drukbezochte commissievergadering. De voorstellen zullen opnieuw bekeken en geformuleerd worden. Met name de grote onrust, zorg en kritiek van duizenden Rotterdamse volkstuinders hebben geleid tot deze beslissing.

Lees meer….

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Rijnmond: Volkstuinders uiten onvrede tijdens drukbezochte bijeenkomst op het stadhuis: ‘Mijn bek valt open’

Niet eerder in de afgelopen tien jaar was het zo druk bij een inspraakavond op het Rotterdamse stadhuis. Ruim honderd volkstuinders en een groot deel van de Rotterdamse gemeenteraad vinden dat wethouder Faouzi Achbar fouten heeft gemaakt bij de nieuwe plannen voor volkstuinen. De onvrede en frustratie zijn groot. “We worden geschoffeerd.”

Zonder met de volkstuinders in gesprek te zijn gegaan heeft Achbar bekendgemaakt dat hij de huurprijs van de tuinen in drie jaar tijd met 75 procent wil verhogen. Voor een gemiddelde tuin kan dat zo’n 400 euro per jaar schelen. Ook moet er voortaan een borg betaald worden van drie keer de huur van een heel jaar. Sommige verenigingen vrezen hierdoor voor hun voortbestaan. Woensdagavond kwamen ze naar het stadhuis om hun onvrede te uiten.

Lees meer op Rijnmond

Geplaatst op Categorieën Nieuws

PERSBERICHT: Nieuw huurcontract betekent einde van de Rotterdamse volkstuincultuur! 

Platform Rotterdamse Volkstuinen 

Nekslag 

Op dinsdag 10 januari werd de Rotterdamse volkstuingemeenschap overvallen met 15 documenten met eisen, waaronder een nieuw huurcontract, dat de volkstuincultuur letterlijk met de grond gelijk dreigt te maken. Met het nieuwe huurcontract en de bijbehorende bepalingen, zet de gemeente in op beëindiging van de Rotterdamse Volkstuincultuur! 

Ondanks veelvuldige handreikingen tot samenwerking aan wethouder Faouzi Achbar (DENK) en het aanbieden van de Rotterdamse Volkstuinen Visie, zit het Platform Rotterdamse Volkstuinen nog steeds niet formeel en inhoudelijk aan tafel met de gemeente. 

De Stichting Platform Rotterdamse Volkstuinen werd in 2021 opgericht om de gemeente inhoudelijk te ondersteunen bij het opstellen van een visie, het ontwikkelen van beleid en kaders voor de toekomst van volkstuinparken. Het platform klimt nu noodgedwongen op de barricades om aan de Rotterdamse raad en bevolking duidelijk te maken dat het voortbestaan van alle 44 volkstuinparken in het geding is. 

De nieuwe regelgeving dicteert een onmogelijke bekostigingssystematiek en maakt een einde aan de verworven rechten van tuinverenigingen en hun tuinders, waardoor het onmogelijk wordt om de volkstuinparken in stand te houden. 

De gemeente Rotterdam zegt in beleidsnotities veel waarde te hechten aan een stad waarin stadsnatuur en ecologisch evenwicht sterk zijn vertegenwoordigd. Toch worden volkstuinparken niet gezien als cruciaal domein voor handhaving van een gezonde stad. Sterker nog: de nieuwe regelgeving en bepalingen wijzen op eliminatiebeleid. 

Leefbare stad 

De volkstuinparken hebben een essentiële en noodzakelijke functie binnen de stad, met de maatschappelijk opgaves op het gebied van biodiversiteit, ecologie, klimaatadaptatie, gezondheid, welzijn, sociale redzaamheid en inclusiviteit, zoals vermeld in de visie. De tuinparken vormen een groenstructuur die de stad leefbaar houdt. Door verdichting zal de behoefte aan groen zeker verder toenemen. Rotterdam staat notabene op de laatste plaats van de ‘gezonde stad index’. 

De 44 Rotterdamse volkstuinverenigingen hebben ruim 5000 leden – huurders van individuele tuinen – die met hun verwanten zeker 20.000 Rotterdammers (kiezers) vertegenwoordigen, zij doen een dringend beroep op de gemeenteraad om een aanpak te ontwikkelen die megalomane bouwambities vermijdt en de publieke groene verblijfsruimte niet inruilt voor een verstikkende overdaad aan beton en asfalt.

Het kamikaze-beleid van de gemeente zet de volkstuinverenigingen met de rug tegen de muur, zorgt voor een sterk gevoel van onrecht, maakt duizenden tuinders onrustig en boos en de toekomst van hun tuinvereniging buitengewoon onzeker. 

Bronnen 

– Omgevingsvisie 

– Gezonde stad index 

– ‘Gezond 010 accoord’ 

– Rotterdam – van Alexander tot Zuidplein : samenwerken aan een ongedeelde stad 

Bijlagen: 

– Concept huurovereenkomst 

– Algemene bepalingen 

– Kwaliteitseisen 

– Volkstuinvisie zoals door de Rotterdamse volkstuinen aangeboden op 1-12-22 aan wethouder Achbar en raadsleden 

Het Platform Rotterdamse Volkstuinen is bereikbaar op telefoonnummer: 06 330 933 36 

Voorzitter van het Platform is Rob van Dijk – tevens voorzitter van een van de Rotterdamse volkstuinverenigingen. 

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Nieuw huurcontract betekent het einde van de Rotterdamse volkstuincultuur en groenstructuur

 “Het kamikaze-beleid van de gemeente zet de volkstuinverenigingen met de rug tegen de muur, zorgt voor een sterk gevoel van onrecht, maakt duizenden tuinders onrustig en boos en de toekomst van hun tuinvereniging buitengewoon onzeker”, aldus Platform Rotterdamse Volkstuinen in reactie op het door de gemeente aangeboden nieuwe huurcontract.

Op dinsdag 10 januari werd de Rotterdamse volkstuingemeenschap overvallen met 15 documenten met eisen, waaronder een nieuw huurcontract, dat de volkstuincultuur letterlijk met de grond gelijk dreigt te maken. Met het nieuwe huurcontract en de bijbehorende bepalingen, zet de gemeente in op beëindiging van de Rotterdamse volkstuincultuur, aldus Platform Rotterdamse Volkstuinen.

Lees meer…

Geplaatst op Categorieën Nieuws

“Een stad heeft dit groen juist nodig!”

Volkstuinders in Rotterdam maken zich zorgen over hun toekomst. In het nieuwe jaar komen er nieuwe huurovereenkomsten, maar nog steeds is niet duidelijk wat ze moeten betalen. De angst is dat de huurprijs van de grond flink duurder zal zijn en dat veel huidige gebruikers dat niet meer kunnen betalen. Ook vrezen veel volkstuinders dat hun parken moeten wijken voor nieuwe woningen. Ze roepen de gemeente op samen naar een oplossing te zoeken. “Je moet niet alleen maar beton plaatsen, een stad heeft groen nodig”, luidt de boodschap aan de Coolsingel. Lees meer…

Geplaatst op Categorieën Nieuws