Persbericht: SNV blijft behouden!

Rotterdam, 19 februari 2021.
Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering blijft behouden!

Een ruime meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad heeft gisteravond steun uitgesproken voor het behoud van volkstuinvereniging Streven naar Verbetering.
Met 38 van de 45 stemmen nam de raad een motie aan van de Partij voor de Dieren en zes andere partijen, waarin wordt uitgesloten dat voetbalvereniging Steeds Hooger naar het terrein van SNV wordt verplaatst. Deze verplaatsing was een optie om Steeds Hooger te laten uitbreiden.
Wethouder Sven de Langen (CDA) moet nu zijn plannen voor uitplaatsing van Steeds Hooger aanpassen. In het raadsdebat werd duidelijk dat het volkstuinpark de voorkeurskeuze was van de wethouder. “Daarmee werd nog duidelijker hoe noodzakelijk ons protest en onze stem zijn geweest”, aldus SNV-voorzitter Rob van Dijk.

Tot nu toe
Op 1 december 2020 besloot het college van B&W dat de volkstuin een van de twee mogelijke locaties is voor uitplaatsing van voetbalvereniging Steeds Hooger, inclusief parkeerplaats, kantine en kleedruimte. Hiervoor zouden 90 tuinen moeten verdwijnen. Het bestuur van SNV werd op 2 december 2020 voor het eerst geïnformeerd over het plan.
De afgelopen drie maanden hebben de tuinders van SNV met grote inzet actie gevoerd om het plan van tafel te krijgen. De campagne kreeg veel aandacht in de lokale en landelijke pers, en werd ook gevoerd op sociale media. Er is een magazine van 40 pagina’s gemaakt, er zijn reclameborden geplaatst in de stad, er is onderzoek gedaan naar de natuurwaarde van het terrein.
Ook in politiek opzicht liet SNV van zich horen. Op 27 januari hebben tientallen tuinders gebruik gemaakt van hun inspreekrecht om hun ontzetting aan de raad duidelijk te maken. Op 3 februari werd een petitie met ruim 5.500 handtekeningen overhandigd aan de gemeenteraad. Veel raadsleden zijn de afgelopen weken komen kijken bij SNV, en waren onder de indruk van de bloeiende vereniging.

SNV: een hechte gemeenschap en unieke flora & fauna
Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering (SNV), opgericht in 1938, biedt al decennia de mogelijkheid om te tuinieren en te recreëren aan de inwoners van Rotterdam-West (Delfshaven, Middelland, Nieuwe Westen). Het groenterrein grenst aan Diergaarde Blijdorp en het Roel Langerakpark. Het complex telt 243 tuinen, en er staan 165 gezinnen op de wachtlijst.
De vereniging is een hechte gemeenschap; er is veel contact tussen mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden. Naast het sociale aspect speelt het belang van biodiversiteit. Het plan is een aanslag op unieke flora en fauna. Op het complex leven beschermde vleermuizen, ransuilen en egels, plus andere vogels en veel insectensoorten. Er staan decennia oude bomen en cipressen. Ook heeft SNV een functie als wateropvang.
Voorzitter Rob van Dijk verheugt zich om het gesprek met de gemeente te hervatten om de functie van het tuinencomplex als (wandel)park of educatief centrum uit te breiden. Hierdoor kunnen andere wijkbewoners ook genieten van de rust en de natuur bij SNV.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ramon Boender, penningmeester 06-55696610
Meer informatie over de actie voor behoud van SNV is te vinden op onze website, Facebook, Instagram en Twitter.