Statuten en Reglementen 2020

Nu onze afvalplaats en ons gashok weer enigszins open gaan, is het misschien handig als je even langs de bestuurskamer loopt om de boekjes van Statuten en Huishoudelijk Reglementen op te halen zoals we op de ledenvergadering hebben afgesproken. Scheelt weer aan verzendkosten toch? Je kan ze ook online bekijken

Maatregelen Corona

De gemeente Rotterdam heeft middels de noodverordening tot 1 juni 2020 maatregelen afgekondigd. Voor de tuincomplexen houdt dat het volgende in:
– blijf zo veel mogelijk thuis
– bezoek de tuin met maximaal 2 personen
– geen visite op de tuin, barbecue met maximaal 2 personen
– het verenigingsgebouw, winkel, schuur, toiletgebouw en sportveldje zijn gesloten
– houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij een praatje op het pad en onderhoud van het semi-openbare deel
– leden met een gezin waarvan iemand ziekteverschijnselen heeft, blijven thuis. Het volkstuincomplex wordt niet gebruikt als quarantaine oord.

Burgemeester Aboutaleb heeft de noodverordening COVID-19 afgekondigd. Handelen in strijd met de voorschriften uit deze verordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Strafmaatregelen kunnen zijn: hechtenis, een geldboete of sluiting van het volkstuincomplex. Tevens wanneer u zich niet houdt aan deze maatregelen, zal dit onmiddellijk leiden tot beëindiging van uw lidmaatschap en verwijdering van het complex.
Wanneer iedereen zich houdt aan deze regels kan het complex open blijven en kunnen we ervoor zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperkt wordt.

Stichting Volkstuinen in Nederland

Maatregelen op SNV

Ook op SNV worden de komende tijd aanpassingen doorgevoerd in verband met het coronavirus. Zo gaat het clubhuis voorlopig dicht. Ook de loods zal geen materialen uitlenen en onze afvalplek blijft voorlopig dicht. Algemeen werk is iig tot eind maart opgeschort.

De bestuurskamer zal op zaterdagen ook gesloten zijn. Deze maatregelen zijn voorlopig tot en met 6 april en tegen die tijd volgen we de adviezen van de overheid. Emails worden gewoon gelezen, dus zo goed als we kunnen zal het meeste werk digitaal gaan. Gelukkig hebben we allemaal een tuintje waarop we ons kunnen vermaken. Houd die aanbevolen afstand van elkaar en blijf vooral thuis bij klachten. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Rob van Dijk
voorzitter

Handhavingskader en controle op volkstuinen

Vorige week ontvingen wij deze brief van SVIN:

De gemeenteraad heeft 30 november 2017 het beheerkader volkstuinen Rotterdam 2017 vastgesteld. Hiermee zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de tuinders hun hobby kunnen uitoefenen. Bij de vaststelling van dit beheerkader is besloten dat de handhaving wordt aangescherpt in aansluiting op bestaande regelgeving. De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het samen met SVIN uitwerken van de huurovereenkomst en het borgen van een goede samenwerking. In overleg met SVIN wordt nu uitvoering gegeven aan dit onderdeel van het beheerkader.

Om de kwaliteit van de volkstuincomplexen goed te houden en de complexen goed te kunnen blijven beheren voor u als bestuur, is handhaving op naleving van het beheerkader essentieel. Controle op handhaving van het beheerkader vergt een goede voorbereiding. Wat wordt er gecontroleerd, door wie wordt er gecontroleerd en hoe leggen we de gegevens vast. Dit is nu geregeld. Er is een applicatie ontwikkeld om op locatie, op elk moment een eensluidende en objectieve controle te kunnen uitoefenen. Ook de extra inzet van mankracht om deze controle uit te voeren, is geregeld.
De controle zal worden uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Rotterdam van de afdeling bouw- en woningtoezicht en van SO-Vastgoed. De controle is met name gericht op slecht onderhoud, overtreding van bouwvoorschriften, illegale bewoning, vervuiling van terrein en overlast. Deze controle van de volkstuincomplexen wordt steekproefsgewijs gedaan.
De uitkomst van deze controle wordt verwerkt in een rapport en aan de hand van deze uitkomsten zullen er indien nodig acties worden uitgezet om geconstateerde onrechtmatigheden op te lossen.

In de week van 17 februari wordt gestart met deze controle. De medewerkers zullen zelfstandig het terrein betreden.

Met vriendelijke groet,
Stichting Volkstuinen in Nederland