Beheer volkstuinen in Rotterdam

Op 21 januari aanstaande heeft het AVVN een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle volkstuinbesturen in Rotterdam over de nieuwe organisatie opzet en werkwijze van het toekomstige beheer en onderhoud op de Rotterdamse tuinenparken. Wat houdt dit voor de verenigingen en haar besturen in en wat wordt er van hen verwacht. In het bijzonder zal worden stilgestaan bij de noodzaak om nieuwe statuten en reglementen op te stellen en de toepassing daarvan in de praktijk. Omdat het nieuwe beheer dus nog niet rond was per 1-1-17 is iedereen voorlopig nog verplicht lid bij de RBvV. Op de komende jaarnota zult u dan de kosten van dat lidmaatschap bij de RBvV terugvinden; dit lidmaatschap is voor 2017 verlaagd naar € 20.

Geplaatst op Categorieën Nieuws