Humans of SNV – Kees

Kees Vrijdag heeft het afgelopen jaar tijdens Corona vergaderd in een tuin op SNV. Hij was er nooit eerder en kende het niet. Hij verbaasde zich over de mooi aangelegde en goed verzorgde tuinen middenin de stad. Ook wist hij niet dat het complex een openbaar park is en pleit er dan ook voor om dat meer te benadrukken en die functie verder uit te bouwen. Dat past goed in de plannen van Rotterdam, vergroening van de stad. 

In het verleden was Kees secretaris van de Rotterdamse Kamer van Koophandel. Met zijn expertise om een verbindende rol te spelen tussen overheid en bedrijfsleven zet hij zich nog steeds in als bestuurder of adviseur. Zo zet hij zich in voor bijvoorbeeld Stichting Vlaggenparade, Club 25, Het Gezelschap en Stichting Aan den Slag. Bij de laatste stichting is hij medeorganisator van de jaarlijkse Opbouwdag op 18 mei. 

Hij is groot voorstander van verdere verdichting van de binnenstad. In allerlei onderzoeken en basisplannen is te lezen dat de binnenstad een groot aandeel van zijn bevolking mist. Nu heeft de binnenstad 35.000 inwoners, maar dat zal in 2040 60.000 inwoners moeten zijn. De verdichting van de stad moet echter wel samengaan met vergroening. In een compact stad hoeft bebouwing namelijk niet ten koste te gaan van openbare ruimte, het biedt juist een basis voor hoogwaardige openbare ruimtes en effectief groen. 

Het is daarom ook zo belangrijk dat aan de randen van de binnenstad groene gebieden zijn die daarbij helpen, groene longen. Meer bewoners betekent meer groen, op welke manier dan ook. Zo zie je dat in nieuwbouwplannen de groenideeën al worden meegenomen: dakterrassen, dak- en binnentuinen. Maar ook volkstuinen leveren een bijdrage aan het voldoen aan groenbehoefte. In interviews op de SNV website SNV leest hij dat bewoners uit verdichte stadswijken behoefte hebben aan groen en dat vinden bij SNV. 

Verdichting strategieën en vergroening strategieën moeten samen gaan. Het koesteren van volkstuinen vlakbij de binnenstad is daarbij noodzakelijk. 

Foto: © Mark Engelen