ledenvergadering op zaterdag 16 december

Beste mede-tuinder,

Hierbij nodigen wij u uit voor de buitengewone algemene ledenvergadering op

zaterdag 16 december aanstaande

De vergadering begint om 10.30 uur en het clubhuis is open vanaf 10.00 uur. De vergaderstukken worden u separaat gemaild en zijn ook vanaf 9 december af te halen in de bestuurskamer. Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn. Zodra de vergadering is begonnen kunt u zich niet meer als deelnemer van de vergadering aanmelden.

De agenda voor de vergadering is:

  • Opening en mededelingen
  • Stand van zaken volkstuinbeheer
  • Notulen balv 7 oktober 2017
  • Verkiezing penningmeester
  • Begroting 2018 en investeringen onderhoud
  • Rondvraag
  • Sluiting

Graag tot dan.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van
Vtv Streven naar Verbetering

Geplaatst op Categorieën Nieuws