PERSBERICHT 1 december 2023

Het is erop of er onder voor de volkstuinen in Rotterdam. De pijnlijke conclusie is dat, ondanks alle informatie die de tuinders in het participatie traject m.b.t. de visie hebben aangedragen, het college met de voorliggende visie voorsorteert op bouwen i.p.v. behoud, bescherming en borging. 

Lees meer….

Geplaatst op Categorieën Nieuws