PERSBERICHT: Nieuw huurcontract betekent einde van de Rotterdamse volkstuincultuur! 

Platform Rotterdamse Volkstuinen 

Nekslag 

Op dinsdag 10 januari werd de Rotterdamse volkstuingemeenschap overvallen met 15 documenten met eisen, waaronder een nieuw huurcontract, dat de volkstuincultuur letterlijk met de grond gelijk dreigt te maken. Met het nieuwe huurcontract en de bijbehorende bepalingen, zet de gemeente in op beëindiging van de Rotterdamse Volkstuincultuur! 

Ondanks veelvuldige handreikingen tot samenwerking aan wethouder Faouzi Achbar (DENK) en het aanbieden van de Rotterdamse Volkstuinen Visie, zit het Platform Rotterdamse Volkstuinen nog steeds niet formeel en inhoudelijk aan tafel met de gemeente. 

De Stichting Platform Rotterdamse Volkstuinen werd in 2021 opgericht om de gemeente inhoudelijk te ondersteunen bij het opstellen van een visie, het ontwikkelen van beleid en kaders voor de toekomst van volkstuinparken. Het platform klimt nu noodgedwongen op de barricades om aan de Rotterdamse raad en bevolking duidelijk te maken dat het voortbestaan van alle 44 volkstuinparken in het geding is. 

De nieuwe regelgeving dicteert een onmogelijke bekostigingssystematiek en maakt een einde aan de verworven rechten van tuinverenigingen en hun tuinders, waardoor het onmogelijk wordt om de volkstuinparken in stand te houden. 

De gemeente Rotterdam zegt in beleidsnotities veel waarde te hechten aan een stad waarin stadsnatuur en ecologisch evenwicht sterk zijn vertegenwoordigd. Toch worden volkstuinparken niet gezien als cruciaal domein voor handhaving van een gezonde stad. Sterker nog: de nieuwe regelgeving en bepalingen wijzen op eliminatiebeleid. 

Leefbare stad 

De volkstuinparken hebben een essentiële en noodzakelijke functie binnen de stad, met de maatschappelijk opgaves op het gebied van biodiversiteit, ecologie, klimaatadaptatie, gezondheid, welzijn, sociale redzaamheid en inclusiviteit, zoals vermeld in de visie. De tuinparken vormen een groenstructuur die de stad leefbaar houdt. Door verdichting zal de behoefte aan groen zeker verder toenemen. Rotterdam staat notabene op de laatste plaats van de ‘gezonde stad index’. 

De 44 Rotterdamse volkstuinverenigingen hebben ruim 5000 leden – huurders van individuele tuinen – die met hun verwanten zeker 20.000 Rotterdammers (kiezers) vertegenwoordigen, zij doen een dringend beroep op de gemeenteraad om een aanpak te ontwikkelen die megalomane bouwambities vermijdt en de publieke groene verblijfsruimte niet inruilt voor een verstikkende overdaad aan beton en asfalt.

Het kamikaze-beleid van de gemeente zet de volkstuinverenigingen met de rug tegen de muur, zorgt voor een sterk gevoel van onrecht, maakt duizenden tuinders onrustig en boos en de toekomst van hun tuinvereniging buitengewoon onzeker. 

Bronnen 

– Omgevingsvisie 

– Gezonde stad index 

– ‘Gezond 010 accoord’ 

– Rotterdam – van Alexander tot Zuidplein : samenwerken aan een ongedeelde stad 

Bijlagen: 

– Concept huurovereenkomst 

– Algemene bepalingen 

– Kwaliteitseisen 

– Volkstuinvisie zoals door de Rotterdamse volkstuinen aangeboden op 1-12-22 aan wethouder Achbar en raadsleden 

Het Platform Rotterdamse Volkstuinen is bereikbaar op telefoonnummer: 06 330 933 36 

Voorzitter van het Platform is Rob van Dijk – tevens voorzitter van een van de Rotterdamse volkstuinverenigingen. 

Geplaatst op Categorieën Nieuws