PERSBERICHT

Rotterdam, 5 juli 2021

Bedreigde Rotterdamse volkstuinen slaan handen ineen voor behoud! Een meerderheid van de Rotterdamse volkstuinen heeft 4 juli de start gegeven voor een intensievere samenwerking.

De volkstuinbesturen namen deel aan een congres dat de volkstuinverenigingen Streven naar Verbetering(SNV), Tot Nut en Genoegen samen met het AVVNen Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond organiseerden.

Doel van het congres was de volkstuinen te verbinden om zo een gezamenlijke bijdrage te kunnen geven aan het te ontwikkelen volkstuinenbeleid van de gemeente Rotterdam. “De campagne die we eerder hebben gevoerd om behouden te blijven, heeft belangrijke inzichten gegeven”, aldus voorzitter Rob van Dijk van SNV. “De vraag naar volkstuinen is enorm toegenomen en de wachtlijsten zijn enorm, het liefste willen we juist uitbreiden”.

De verenigingen benadrukken de belangrijke functies van volkstuinen in Rotterdam. “Tuinieren is wetenschappelijk onderbouwd gezond voor geest en lichaam, versterkt de sociale cohesie, de flora en fauna is uniek en relevant voor de doelstellingen van de stad en biedt veel Rotterdammers de kans om buiten te recreëren”. De stad zou zich om de volkstuinen heen moeten ontwikkelen om de doelstellingen uit de omgevingsvisie te behalen; stelt Ofra Bolier, voorzitter van Tot Nut en Genoegen.

Om de toegankelijkheid te vergroten voor alle Rotterdammers hebben de verenigingen samen een meldpunt “Ik zoek een volkstuin in Rotterdam “ geopend.

Via de website kunnen alle tuinzoekenden zich aanmelden en bieden de verenigingen het college duidelijkheid over de vraag naar volkstuinen, het belang van behoud en uitbreiding en geven zij brede betekenis aan tuinieren voor de stad.

Begin dit jaar voerde SNV nog een succesvolle campagne voor behoud. “Het is uiterst wrang dat ruim 3 maanden later er weer onzekerheid ontstaat. Niet alleen voor ons, maar voor veel Rotterdamse volkstuinen” zegt Van Dijk.

De recent gepubliceerde omgevingsvisie van de gemeente Rotterdam erkent het belang en waarden van volkstuinieren, maar beschrijft ook de toekomstige onzekerheid dat desondanks sommige tuinenparken zullen moeten wijken voor woningbouw. De verenigingen begrijpen het dilemma; er is immers schaarste aan woningen. Alleen zijn stenen alleen  niet de oplossing. Naast een huis om te wonen moet er ook een leefbare wijk zijn.

We zien ook dat de functie van volkstuinen aan het veranderen is en leveren graag een bijdrage om dit in de toekomst ook mogelijk te maken” aldus Van Dijk namens de verenigingen.

De verenigingen zijn in gesprek met betrokken ambtenaren over de planvorming en gevolgen, maar hopen ook op steun van de gemeenteraad.

Geplaatst op Categorieën Nieuws