Volkstuinennotitie wordt pas eind augustus 2017 in commissie behandeld

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de commissie
BWB (Bouwen, wonen en buitenruimte) niet op 28 juni
aanstaande de volkstuinennotitie bespreken maar pas
na het zomerreces eind augustus/begin september. Dit
is bevestigd door de griffier van de commissie. Het document
is nog niet eens in het bezit van de commissieleden.
Dit betekent wederom vertraging in de overdracht
van de huurovereenkomsten aan SVIN/AVVN. Helaas
moet onze oproep om massaal de commissievergadering
te bezoeken daarom komen te vervallen.
Op dit moment buigen de gebiedscommissies zich over
de notitie. Zij hebben nl. adviesrecht over de volkstuinen.

Geplaatst op Categorieën Nieuws