Volkstuincomplexen spreektijd gekregen voor de gemeenteraad van Rotterdam over de Omgevingsvisie

Op dinsdag 16 november tussen 17.00 en 18.45 uur hebben enkele volkstuincomplexen spreektijd gekregen voor de gemeenteraad van Rotterdam over de Omgevingsvisie. Deze spreektijd is online te volgen op https://rotterdam.raadsinformatie.nl/ De gemeente wil nog vóór de komende verkiezingen volgend jaar een omgevingsvisie voor de komende decennia vastleggen. In deze visie komt ook de toekomstige plaats van volkstuinieren aan de orde. In het algemeen verlangt de gemeente meer sociale interactie tussen wijkbewoners en komt de vraag aan de orde of volkstuinieren in de huidige vorm moet blijven bestaan. Het is immers een gebruik van schaarse grond door – voor stadse begrippen – relatief weinig mensen. Daarnaast is de reputatie van volkstuinen niet overal even goed, wat ook invloed heeft op de planvorming. Gelukkig hebben wij begin dit jaar (bijna) alle fracties op bezoek gehad, waardoor zij een beter beeld hebben gekregen wat een vereniging als SNV betekent voor onder meer stadsnatuur, biodiversiteit en sociale cohesie. Maar zeker nu is het van belang dat wij als volkstuinders hierover meedenken en praten. Dat doen we samen met veel andere volkstuindersverenigingen en in samenwerking met de AVVN.

Geplaatst op Categorieën Nieuws