Organisatie

Stadsontwikkeling Vastgoed (SO VG) van de gemeente Rotterdam heeft met de Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN) een huurovereenkomst gesloten. De SVIN is beheer en onderhoudsorganisatie van tuinenparken waaronder SNV en heeft een onderhuurovereenkomst gesloten met de vereniging, waaruit ten behoeve van de aangesloten leden verplichtingen kunnen vloeien.
Tuinenparken zijn naar onze mening belangrijke groene plekken in een gemeente. Via het onderhoud willen wij de biodiversiteit vergroten. Tuinenparken worden dankzij de inzet van vrijwilligers van verenigingen omgetoverd tot waardevolle ecologische plekken in de gemeente.
Extreem waardevol, grof onderschat en schokkend onbekend“, zo heeft voormalig voorzitter van het AVVN (Landelijke Vereniging voor Tuinverenigingen) Chris Zijdeveld de volkstuinen beschreven en SVIN onderschrijft dit.

SNV is een vereniging van betrokken tuinder leden, Algemeen Leden Vergadering 2017

Het bestuur bestaat uit de volgende leden gekozen bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV):

Rob van Dijk – voorzitter
John Gerritse – 2e voorzitter
Jane van der Staaij – secretaris
Pieter Boekee – penningmeester
Ilker Kocas – algemeen bestuurslid
Rob Seepers – algemeen bestuurslid – algemeen werk en onderhoud complex
Ron Verschoor – algemeen bestuurslid – bouw- en taxatiecommissie
Theo Witter – algemeen bestuurslid – bouw- en taxatiecommissie

Secretaris Jane met Dexter en Pebbles

Het bestuur is bereikbaar via het emailadres info@vtv-snv.nl