Regels tuinkeuringen

Sinds jaar en dag kent onze vereniging de tuincommissie. Op ledenvergaderingen is regelmatig gevraagd naar tuinkeuringen door die tuincie. Zo’n tuinkeuring valt of staat met vrijwilligers natuurlijk en in 2019 hebben we een aantal vrijwilligers die hun schouders er onder willen zetten.

Door de nieuwe tuincommissie hebben we dit jaar (al een aantal tuinkeuringen kunnen doen. Zolang een tuin niet verwaarloosd wordt, wordt er voornamelijk gekeken naar de heggen. Is de heg bijgehouden en op hoogte/breedte? Groeit er onkruid of ander groen onder/in een heg? Is er overhangend groen boven de heg of boven het pad? Is er een bordje met een tuinnummer op het tuinhekje aangebracht? Zit het hekje op slot? Zijn de paden schoon? Kortom, er wordt gekeken naar de algemene staat van het onderhoud.

De heggen

De ligusterheggen zijn van de vereniging en het tuinlid zorgt voor het onderhoud van die heg.

We hebben met elkaar afgesproken dat:

  • Ligusterheggen niet weggehaald mogen worden zonder overleg met het bestuur.
  • Ligusterheggen niet verplaatst mogen worden zonder overleg met het bestuur.

Het komt er dus op neer dat een heg gewoon onderhouden wordt en meer niet. Over dat onderhoud hieronder meer.

Hoogte en breedte van een heg

De hoogte en de breedte van een heg is voornamelijk voor het aanzien. Een bijgehouden heg geeft een rustig en onderhouden beeld als je over het complex loopt. De controle op de breedte gaat voornamelijk over de paden. De heg mag niet meer dan 40 cm breed zijn. Als een heg over een pad gaat groeien vragen we om de heg smaller te maken. We hebben de volle breedte van een pad nodig voor het geval er onverhoopt een hulpdienst naar een tuin moet rijden.

De heg zelf moet bijgehouden worden op 80 cm tot max. 1 meter hoog.

Wat wij ‘dubbele heggen’ noemen zijn van die heggen waar het voorste stukje wordt bijgehouden en men het achterste deel van de heg door laat groeien. Dat is dus ook niet de bedoeling. Men is vrij om achter een heg in de tuin (op minimaal 50 cm afstand van de heg, dus niet tégen de heg) struiken of heesters neer te zetten. Je ziet dan ook wel vaak een rij coniferen staan achter een heg.

De wingerd en ander groen in de heg. De tuincommissie komt regelmatig tegen dat de heg vol zit met ander groen dan de liguster. Dit dient weggehaald te worden. Dit hoort bij het onderhoud van de heg.

Overhangend groen moet om reden van de veiligheid weggehaald en bijgehouden worden. Het groen (takken, struiken) mag niet óp of óver de heg gaan tot op een hoogte van drie meter. Hulpdiensten moeten er langs kunnen gaan. Bij de bestuurskamer hangt al jaren een ‘bomenposter’ waarop informatie hierover staat aangegeven.

Schoonhouden van de paden. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor het aanvegen van het halve pad voor de eigen tuin. Als de heg geknipt is, het onkruid eronder verwijderd of dat er door de wind bladeren of takken zijn gevallen, zorgt u er zelf voor dat het opgeruimd wordt.

Ook wordt gekeken of er vuil in een tuin ligt. Als er volle vuilniszakken in een tuin liggen, of een berg groenafval, is het logisch dat dat ongedierte aantrekt. Ook niet leuk voor de tuinburen.

Bordjes met het tuinnummer moeten óp het tuinhekje worden aangebracht. Het is voor hulpdiensten (én voor de tuincommissie) niet te doen om een speurtocht te houden naar een tuinnummer. Hier in een boom, daar op het huisje, dan weer op een paaltje ergens bij het hekje. Bij een onverhoopt incident heeft men dan haast om bij een tuin te komen en heeft die tijd nodig om zo snel mogelijk ter plaatste te zijn.

Slot op het tuinhek. Het is volgens de reglementen niet toegestaan een tuinhek op slot te doen. Dit heeft ook te maken met de hulpdiensten die snel bij een tuinhuisje moeten zijn en niet zélf en al het materieel óver het tuinhek moeten slepen.

Hulpdiensten op het complex. Hoewel de meeste mensen geen idee hebben, komt het vrij regelmatig voor dat er een ambulance bij een tuin moet zijn. Vandaar ook onze steeds terugkerende vraag om de paden vrij te houden. Geen karren, fietsen, bakfietsen op de paden svp. Zet het gewoon op je tuin. In sommige gevallen is het van levensbelang gebleken dat een tuin goed bereikbaar was.

Als men niet reageert op de verzoeken om de boel bij te houden, dan gaat de vereniging het onderhoud verrichten. Op een ledenvergadering is afgesproken dat men dan € 75 in rekening krijgt gebracht, exclusief de kosten voor het aangeschafte materiaal. In sommige gevallen moeten we materiaal aanschaffen (zoals bijvoorbeeld voor bordjes met het tuinnummer, of tuinhekjes) of kosten maken voor het onderhoud (voor bijvoorbeeld het gebruik van een kettingzaag, dat mag alleen door iemand die geschoold is in het gebruik van een kettingzaag)

Al steek je maar een kwartiertje per week aan onderhoud in de heggen en genoemde andere zaken, dan ziet het er het hele jaar door keurig uit.

Bij verwaarlozing van de tuin zélf geeft de tuincommissie dat door aan het bestuur en gaan we na of er misschien iets aan de hand is en een tuinder er geen gelegenheid voor heeft gehad. Als verwaarlozing blijft duren worden er wel stappen ondernomen. Uiteindelijk hebben we een enorme wachtlijst van mensen die staan te springen om een eigen volkstuin.

Rotterdam, 18 juli 2019