SNV IN Gevaar!

Persbericht: Rotterdam, 7 december 2020

STOP SLOOP SNV
VOLKSTUINVERENIGING IN ROTTERDAM-WEST VOERT ACTIE TEGEN SLOOPPLAN GEMEENTE

Tuinders van volkstuinvereniging SNV in Rotterdam-West zijn geschokt door plannen van het gemeentebestuur om een groot deel van het complex te slopen. Een derde van het tuinenterrein zou moeten worden opgeofferd om plaats te maken voor een kunstgras voetbalveld. Het gaat om uitbreiding van voetbalvereniging Steeds Hooger. De tuinders zetten alles op alles om sloop te voorkomen.

Volkstuinvereniging Streven Naar Verbetering (SNV), opgericht in 1938, biedt al decennia de mogelijkheid om te tuinieren en te recreëren aan de inwoners van Rotterdam-West (Delfshaven, Middelland, Nieuwe Westen). Het groenterrein grenst aan Diergaarde Blijdorp en het Roel Langerakpark. Uitbreiding van dierentuin en park zorgden eerder voor krimp van SNV. Op dit moment zijn 243 gezinnen lid en is er een wachtlijst van ruim 150 gezinnen. 

Op 1 december 2020 besloot het college van B&W dat de volkstuin een van de twee mogelijke locaties is voor een tweede voetbalveld van Steeds Hooger, inclusief parkeerplaats, kantine en kleedruimte. Hiervoor moeten 90 tuinen verdwijnen. Het bestuur van SNV werd op 2 december 2020 voor het eerst geïnformeerd over het plan. Het definitieve besluit valt in de zomer van 2021. 

Het plan voor gedeeltelijke sloop van SNV leidt bij de tuinders tot ontzetting. De vereniging is een hechte gemeenschap; er is veel contact tussen mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden. Voorzitter Rob van Dijk: “Wij zijn verbijsterd. Het is juist in deze tijd van sociaal isolement duidelijk geworden hoe belangrijk het voor jong en oud is om van de natuur te kunnen genieten. We zijn erg trots op de diversiteit en cohesie bij SNV.”

Naast het sociale aspect speelt het belang van biodiversiteit. Het plan is een aanslag op unieke flora en fauna. Op het complex leven beschermde vleermuizen, ransuilen en egels, plus andere vogels en veel insectensoorten. Er staan decennia oude bomen en Chinese cipressen. Ook heeft SNV een functie als wateropvang voor de wijk.

Voorzitter Van Dijk vindt het besluit extra wrang omdat het bestuur juist in gesprek met de gemeente is om de functie van het tuinencomplex als (wandel)park of educatief centrum uit te breiden. Hierdoor kunnen andere wijkbewoners ook genieten van de rust en de natuur bij SNV.

De tuinders van SNV zullen de komende tijd actie voeren om duidelijk te maken dat sloop van hun complex onacceptabel is.  

Nieuws en pers lees hier…