Tuinportretten

Om een beeld te schetsen van de breedte van het palet van tuinen en biotopen hier een serie portretten van tuinders die hun tuinen laten zien….

Volkstuinen in alle tinten groen
De klassieke volkstuin is half nuts, half sier en recreatie rond het huisje. Naarmate door de jaren heen de ‘echte Rotterdammer’ veel verschillende gezichten kreeg, werden ook de Rotterdamse volkstuinders kleurrijker en nam daarmee de diversiteit in tuinen toe. Binnen de kaders van de strakke ligusterhagen aan de voorkant en de sloten aan de achterkant van elk tuin, groeit en bloeit er nu een weelderige variatie aan tuinen in alle tinten groen. Anno 2021 is elke tuin een unieke puzzel uit individueel samengestelde tuinelementen, leefgebieden voor plant en dier en mens.
Er zijn klassieke moestuinen, easy-gardening pluktuinen, permacultuur tuinen, recreatieve tuinen, gezinstuinen, natuurtuinen…. Op SNV zijn er net zo veel verschillende soorten tuinen als er tuinders zijn: 243.
Ecosysteem Volkstuin
Het hele volkstuinencomplex is op zijn beurt dus één groot ecosysteem: een levendig systeem bestaande uit grote aantallen kleine, afwisselende biotopen, leefgebieden en organismen en de wisselwerkingen tussen deze. Dit gestructureerde mozaïeklandschap heeft de hoogste ecologische potentie. Dat maakt de grote natuurwaarde van het gebied uit: de gelaagdheid en de afwisseling, samen met de afwezigheid van verstoringsfactoren zoals bestrijdingsmiddelen en afwatering, te strak groenonderhoud en de relatieve rust en donkerte in het gebied.