Over de tuinkeuringen

Op zaterdag 4 juli heeft de tuincommissie een ronde gemaakt over het complex.

Op zaterdag 4 juli heeft de tuincommissie een ronde gemaakt over het complex. Dat was voor het eerst dit jaar door alle coronatoestanden.  Bij de keuring is vooral gekeken naar de heggen, overhangend groen en andere zaken waarvoor het lid van de vereniging, wat betreft onderhoud, verantwoordelijk is.
Een groot aantal tuinen zijn in orde. Maar bij een aantal tuinen is de situatie gewoon slecht. Heggen die te hoog zijn, onkruid onder de heg, overhangende takken, bouwsels/ soort hekwerken die in of in ieder geval te dicht op de erfafscheiding staan. Op een aantal tuinen is het onderhoud zo slecht dat men zich afvragen of er nog wel een lid actief is. Kortom, op veel tuinen is veel te doen. 

De meest ernstige gevallen zijn in kaart gebracht en deze leden worden dan ook aangeschreven.
Op korte termijn zal de commissie weer alle tuinen gaan bekijken. Dan zullen ook de tuinen genoteerd worden waar nu het onderhoud al beter kan, maar waar in ieder geval iets gedaan wordt.
Wat misschien goed is om te weten een klein aantal zaken waar dan weer naar gekeken zal worden;

  • Heggen; de volledige heg heeft een hoogte van maximaal 1 meter, wat betreft de breedte de heg niet over het asfalt laten groeien.
  • Overhangend groen; de doorgang over het pad is volledig vrij tot een hoogte van 3,5 meter
  • Onkruid onder de heg; het zal duidelijk zijn dat dit niet gewenst is
  • Palen/hekwerk e.d  in of tegen de heg, ook hier geldt een afstand vanaf de erfgrens.
  • Tuinnummer duidelijk leesbaar op het tuinhek

Verder zal gekeken worden naar het onderhoud van een tuin in het algemeen, m.a.w. wordt er nog wel gebruik gemaakt van de tuin?

Iets wat lastiger is om vanaf het pad te bekijken zijn de slootkanten. Ook hier schiet het onderhoud in sommige gevallen ernstig te kort. In het voorjaar zijn door een aannemer alle slootkanten onderhanden genomen. Dit was een eenmalige actie. Het onderhoud van de halve sloot is dan ook voor de tuinder. Nu is al duidelijk te zien waar geen onderhoud wordt gedaan. De sloten groeien weer dicht, bomen staan tegen de beschoeiing en in sommige gevallen is de achterkant van de tuin volledig dichtbebouwd waardoor onderhoud totaal onmogelijk is. Sommige leden zijn hier al op aangesproken maar tot nu zonder resultaat. Ook hier zal de tuincommissie naar gaan kijken zodat ook deze tuinleden aangeschreven zullen worden.