Ledenvergadering over statuten

Hierbij dan eindelijk de uitnodiging voor onze ledenvergadering waarin we de nieuwe statuten moeten vaststellen. De ledenvergadering vindt plaats op dinsdagavond 3 september aanstaande om 19.30 uur in ons clubhuis.
Om op al onze vragen te reageren komt prof. mr. Marjan Olfers naar onze vergadering. Zij is gespecialiseerd in verenigingsrecht en kan alles wat we moeten weten toelichten. Omdat deze statuten voor ons allemaal belangrijk zijn vragen we u dan ook om zeker te komen naar deze ledenvergadering. Machtigingen kunnen alleen afgegeven worden volgens onze statuten artikel 16, lid 2.
Zodra we nieuwe statuten hebben kunnen we in overleg met SViN om het onderhuurcontract te behandelen. Pas dan kunnen wij aanspraak maken op het onderhoud wat de gemeente Rotterdam in beheer heeft gegeven bij SViN.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Opening
  • Mededelingen
  • Notulen laatst gehouden ledenvergadering (bijlage)
  • Nieuwe statuten – in principe gaat het om de artikel 6 en al de regels waar we de term ‘ entiteit, zoals bedoeld in artikel 6’ gebruiken.
  • Dit agendapunt wordt behandeld door Marjan Olfers
  • Uitleg door Marjan Olfers
  • Gelegenheid tot vragen stellen
  • Vaststellen nieuwe statuten door voorzitter
  • Sluiting

Met vriendelijke groet,
Rob van Dijk
Voorzitter