Nieuwsbrief 16: Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond

TARGETGROEP SCHRIJFT
ROTTERDAMSE VOLKSTUINVISIE
Rotterdam is een dynamische stad die nooit af is. Ook in
de komende jaren zal er veel veranderen in onze stad. En
de grote vraag is: Wat zal de positie van de volkstuinen
zijn in de toekomst ? We willen niet lijdzaam afwachten.