Vleermuizen

Van de in het Rotterdamse luchtruim rondvliegende vleermuizen zijn er in ieder geval 3 soorten op ons complex vastgesteld door een ecoloog. Dit zijn de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de zogenaamde laatvlieger – die op de rode lijst van bedreigde soorten staat. Deze komen zich tegoed doen aan de vele insecten die bij ons rondvliegen. Deze insectenrijkdom is een direct gevolg van de grote diversiteit aan bloemen en planten bij SNV, en het ecologisch evenwicht wat door de jaren heen is ontstaan zodat het een echt natuurgebied is geworden.

Om de vleermuizen nog meer kansen te bieden en hun populatie te vergroten zijn er tientallen vleermuiskasten opgehangen. Deze kunnen dienen als slaap- en nestgelegenheid. Een groot bijkomend voordeel van een grote populatie is dat deze zoogdieren ook de vlinders van de eikenprocessierupsen op hun menu hebben staan. Daardoor dragen ze bij aan de bestrijding van deze plaaginsecten die de nodige problemen kunnen veroorzaken.
Het is dan ook altijd weer een schitterend schouwspel als je in de schemering een glimp opvangt van hoe ze jagen, vlak over je hoofd scheren, ongelooflijk wendbaar en bijna onzichtbaar snel achter hun gewenste prooi aangaan.
Alle redenen dus om deze diersoort zoveel mogelijk kansen te bieden!