Kennismaking AVVN 28 oktober

Op 28 oktober aanstaande zijn we door AVVN/SVIN uitgenodigd bij volkstuincomplexen in Utrecht om kennis te maken met de werkwijze van en samenwerking in het Overlegorgaan Volkstuinen Utrecht (OVU). We gaan tuinenparken bezoeken, krijgen informatie en een rondleiding.
’s Middags krijgen we een gesprek met de Utrechtse wethouder Paulus Jansen, hij is verantwoordelijk voor de volkstuinen en aansluitend worden we bijgepraat over de actualiteit met betrekking tot de beoogde overdracht van beheer en onderhoud te Rotterdam, door Ruud Grondel en dat is de voorzitter van Stichting Volkstuinen in Nederland.
We gaan er naartoe met 4 bestuursleden en hopen op veel informatie over de overdracht van de RBvV naar SVIN.

Geplaatst op Categorieën Algemeen

Overhangende takken en waterstand – Oktober

Overhangende takken en heggen.
Onlangs hebben we binnen een korte periode een aantal keren met spoed een ambulance nodig gehad bij tuinen op ons complex. De ambulance kon niet bij de betreffende tuinen komen vanwege alle overhangende takken en te brede heggen, terwijl deze paden normaal gesproken toegankelijk zijn voor hulpdiensten.. Gelukkig hebben de betreffende tuinders het na kunnen vertellen, maar het is wel duidelijk geworden dat we snel iets aan de situatie moeten doen.

Daarom gaan we vanaf 21 oktober een begin maken met vrijmaken van de paden van overhangend groen om het voor ons allemaal iets veiliger te maken. Het zou mooi zijn als u zelf voor die tijd al het een en ander heeft gedaan want natuurlijk kunnen de vrijwilligers niet alle aandacht en zorg aan het snoeiwerk besteden. We kunnen ook niet op één ochtend alle paden doen natuurlijk, dus we vragen u zelf aandacht aan de heggen en overhangende takken te besteden. Het is op dit moment belangrijk dat het overhangend groen uit de weg is en de heggen weer op breedte worden gebracht. En als u dan toch met de heg bezig bent, kunt u deze misschien meteen op hoogte brengen van ongeveer 90 cm.

Standen van de watermeters
Het is weer oktober en dus tijd om de meterstanden op te nemen. Wij verzoeken u deze maand de meterstand van uw watermeter door te geven. Deze meterstand wordt gebruikt voor de volgende jaarnota.

19 augustus feest in de tuin

Zaterdag 19 augustus organiseert de kantine van SNV een avond vol met muziek en entertainment. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom in de kantine.

Bekijk hier de officiële poster 

Uiteraard ben je ook eerder welkom. Mocht je het misschien niet weten. Iedere zaterdagmiddag is de kantine open en kun je bij de bar friet, snacks en ijsjes bestellen.

Geplaatst op Categorieën Algemeen

Volkstuinennotitie wordt pas eind augustus 2017 in commissie behandeld

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de commissie
BWB (Bouwen, wonen en buitenruimte) niet op 28 juni
aanstaande de volkstuinennotitie bespreken maar pas
na het zomerreces eind augustus/begin september. Dit
is bevestigd door de griffier van de commissie. Het document
is nog niet eens in het bezit van de commissieleden.
Dit betekent wederom vertraging in de overdracht
van de huurovereenkomsten aan SVIN/AVVN. Helaas
moet onze oproep om massaal de commissievergadering
te bezoeken daarom komen te vervallen.
Op dit moment buigen de gebiedscommissies zich over
de notitie. Zij hebben nl. adviesrecht over de volkstuinen.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Een Moodboard workshop begeleid door Mary Rijpma

Voor de volwassenen:

Een Moodboard workshop begeleid door Mary Rijpma
>Kosten € 7,50 per volwassene.

We gaan eerst een stukje loslaten van hetgeen we echt niet meer willen. Hierna gaan we onze wensen visualiseren met behulp van een Moodboard. Net zoals een architect eerst een ontwerp maakt van wat ie wil gaan uitvoeren.Gaan we met behulp van een Moodboard onze wensen in beeld brengen. De materialen hiervoor zoals karton, tijdschriften, lijm, schaartje, koffie en thee wat lekkers zijn aanwezig.

————
Voor de kinderen:

We gaan een elfjes tuin schilderij maken begeleid door Nicoly en Raquell Linnenbank
>Kosten€ 5,00 per kind.

Hiervoor hoef je niet te kunnen tekenen of schilderen. Maak jouw elfjes tuin zoals die er volgens jou uitziet. Alle materialen zoals een schilderijtje, schaartje, tijdschriften, lijm, siroop en wat lekkers zijn aanwezig.Om te weten hoeveel materialen ik mee moet nemen wil ik je vragen aan mij door te geven als je wilt komen via mary.rijpma@live.nl

Ik zie je graag 20 Mei, leuk!

Groetjes Mary Rijpma

Geplaatst op Categorieën Algemeen

Plantenruildag – 22 april

Zaterdag 22 april as zal er na afloop van de ledenvergadering een plantenruilmiddag zijn voor het Clubhuis. Meer informatie in dit document.

 

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Kaartsleutels

Heeft u nog de kaartsleutel van het elektronisch  toegangshek? U kunt deze inleveren zodat wij de borgsom met u kunnen verrekenen.

Renovatie van de karren

Tijdens de winterstop nemen de vrijwilligers van onze materialenloods alle karren onder handen. Een aantal karren zijn weer helemaal als nieuw. Het zou veel schelen als u de karren weer leeg bij de loods neerzet als u deze gebruikt heeft. Soms worden de karren vol afval bij de loods neergezet en moeten we de karren eerst leeggemaakt en schoongemaakt worden voordat eraan gewerkt kan worden.

Geplaatst op Categorieën Algemeen

Beheer volkstuinen in Rotterdam

Op 21 januari aanstaande heeft het AVVN een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle volkstuinbesturen in Rotterdam over de nieuwe organisatie opzet en werkwijze van het toekomstige beheer en onderhoud op de Rotterdamse tuinenparken. Wat houdt dit voor de verenigingen en haar besturen in en wat wordt er van hen verwacht. In het bijzonder zal worden stilgestaan bij de noodzaak om nieuwe statuten en reglementen op te stellen en de toepassing daarvan in de praktijk. Omdat het nieuwe beheer dus nog niet rond was per 1-1-17 is iedereen voorlopig nog verplicht lid bij de RBvV. Op de komende jaarnota zult u dan de kosten van dat lidmaatschap bij de RBvV terugvinden; dit lidmaatschap is voor 2017 verlaagd naar € 20.

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Start algemeen werk 2017

Volgende week zaterdag 4 maart begint het algemeen werk alweer – we gaan er weer met frisse moed tegenaan.

Vanaf maart worden ook de vaste borders weer regelmatig nagelopen op het onderhoud.

Als het goed is heeft iedereen weer de algemeen werkrooster toegestuurd gekregen en ook de tuinders van de vaste borders hebben bericht gekregen.

Geplaatst op Categorieën Nieuws